Eksamen på like vilkår

NRK har satt søkelyset på en uheldig eksamenspraksis, som i
ytterste konsekvens kan gi negative følger for enkelte elever når de i neste omgang skal søke høyere utdanning.

Publisert:
Artikkelen er over fem år gammel

Det viser seg at fylkene har ulikt syn på hvilke hjelpemidler som kan tillates under eksamen i videregående skole.