PILS I PARKEN: Den ene ølen er neppe noe problem. De fem neste kan være det. Foto: Kyrre Lien NTB scanpix

VG mener: Ikke noe folkekrav å få drikke alkohol på offentlig sted

Folk flest vil ha flere alkoholfrie soner. Det bør regjeringen merke seg.

VG Leder
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Forslaget fra Frp og Unge Høyre om å la lovlydige borgere over 18 år få nyte sin medbrakte pilsner i offentlige parker, lyder som et ukomplisert og fremfor alt sosialt innspill.

I svært mange tilfeller vil det også være det. Det er ikke det store flertall som sliter med utagerende fyll og negativ oppførsel når god mat og drikke fortæres under åpen himmel. Folk flest synes å ha en fornuftig og aktpågivende omgang med alkohol. Forslaget er likevel problematisk, og bør avvises slik de voksne i Høyre tok til orde for på partiets landsmøte.

Barnas rett til trygghet veier tyngre enn et marginalt krav om en pinne i parken.

Politikk er så mangt. Men mest av alt handler det om å lage felles kjøreregler og strukturer som skaper trygghet for alle, og som tar hensyn til de svakeste. Sant demokrati er et flertallsstyre som respekterer mindretallets behov.

VG mener: «Taxfree til polet»

Norsk alkoholpolitikk er i likhet med andre politikkområder utformet som forholdsregler. Et strengt regelverk har ingen ting med «formyndermentalitet» å gjøre, eller andre lite gjennomtenkte utfall som kommer i slike debatter. Det handler kun om ansvarlighet.

Det er i storsamfunnets interesse at barn og sårbare grupper som opplever uro og frykt i forbindelse med voksnes inntak av alkohol, i mest mulig grad må få slippe å eksponeres for dette. Barnas rett til trygghet veier tyngre enn et marginalt krav om en pinne i parken.

Det er ikke ofte en embetsmann i politiet går så tydelig ut mot et politisk forslag som det Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold gjorde på Twitter denne uken, da han skrev: «Vi trenger ikke mer øl i parken. Vi håndhever med skjønn og trenger hjemmelen for kunne forebygge bråk.»

Her er vi på linje med politimester Sjøvold. Som han selv utdyper overfor VG, er politiets erfaring at det slett ikke er kun barnefamilier og ansvarlige voksne som bruker parkene til grilling og hygge. I de tilfeller der drikking utarter seg til fyll, kan politiet med dagens hjemmel gripe inn, og dermed gjøre det tryggere og triveligere for dem som er i parkene for å kose seg.

VG-kommentar: «Uklart hva regjeringen står for i ruspolitikken»

Ifølge Norsk Gallups helsepolitiske barometer ønsker tre av fire seg flere alkoholfrie soner, ikke færre. Det er altså ikke folk flest som ønsker at det skal bli enda flere offentlige arenaer å drikke alkohol på.

Frp vil for øvrig ikke stoppe ved øl, men synes det bør være greit å konsumere offentlig alle typer drikkevarer med et alkoholinnhold opp til 22 prosent.

Tidspunktet for regjeringspartiet Frp for å presse gjennom dette forslaget nå, i strid med regjeringens vedtatte politikk for perioden, er også påfallende. Det er som om noen ikke tror de kommer til å være i posisjon lenger når høsten kommer.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder