ATOMRESOLUSJON:Norge stemte nei i FN. Foto: REUTERS

Norges nei

VG mener

Et klart flertall av medlemslandene i FN vil forhandle om en avtale som forbyr atomvåpen.

VG Leder
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL
Et forbud er ingen snarvei, bare en blindvei

Den ikke-bindende resolusjonen ble vedtatt natt til fredag, norsk tid, med støtte fra 123 land. Meningen er å starte forhandlinger om en traktat som hovedforsamlingen skal ta stilling til mot slutten av 2017. Talspersoner for Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) er selvsagt begeistret over vedtaket og kaller det et historisk øyeblikk. De samme toner kommer fra SV og norske forbudsaktivister. De kritiserer den norske regjeringen for å ha stemt med mindretallet i FN.

Vi støtter fullt ut Norges nei i denne saken. Vi kan ikke ha én holdning til atomvåpen i NATO og en annen i FN. Og vi må i denne saken stå sammen med våre NATO-allierte. Norge og 27 NATO-allierte stemte mot. I alt stemte 38 land mot resolusjonen, mens 16 avsto.

Det blir ikke færre atomvåpen av nattens FN-vedtak. Ikke et eneste våpen blir skrotet på grunn av en ikke-bindende resolusjon som ingen av atomvåpenmaktene støtter. Det er en illusjon å tro at atomvåpen avskaffes ved et forbud. Intensjonene er sikkert de beste, men denne linjen vil ikke føre frem uten at landene som har atomvåpen er med på ferden.

Det er særdeles viktig å arbeide for nedrustning og en tryggere verden. Det oppnår vi ikke det med FNs forbudsresolusjon. I stedet for symbolpolitikk trenger vi nye og bedre initiativ for å oppnå virkelig nedrustning. Jobben må gjøres på to plan.

For det første ved at atommaktene forhandler om gjensidige og kontrollbare reduksjoner i arsenalene. Disse våpen finnes. Kunnskapen om hvordan de fremstilles likeså. Da kan ikke NATO ensidig ruste ned.

Dernest er det viktig å styrke ikkespredningsarbeidet. Vi må forhindre at flere land utvikler atomvåpen og vi må for en hver pris forsikre oss om at terrorister ikke får tilgang til masseødeleggelsesvåpen.

Det finnes ikke større og viktigere oppgaver. Men nedrustning og kontroll må komme som et resultat av forhandlinger og internasjonalt samarbeid. Et forbud uten at atommaktene er med er ingen snarvei, bare en blindvei.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder