Illustrasjon fra Roar Hagen.

Illustrasjon fra Roar Hagen.

Kommentar

VGs Martine Lunder Brenne kommenterer: Kutt barnetrygden for rikingene

Barnetrygden er oppe til debatt, og kanskje er tiden inne for å ta noen dramatiske grep på ordningen som ikke har vært endret på 20 år.

Martine Lunder Brenne
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Flertallet i Høyres programkomité vil fjerne hele greia, med flere profilerte partitopper i spissen. Motytelsen skal være gratis barnehage og SFO. Noen kjappe spørrerunder i lunsjen viser at barnetrygddebatten er en brannfakkel. Å fjerne den er dramatisk. Men det er også gode argumenter for at ordningen har gått ut på dato.

KOMMENTERER: VG-journalist Martine Lunder Brenne. Foto: Oleghn Foto:

Skal man fjerne barnetrygden må det må være en ufravikelig forutsetning at det kompenseres med gratis tjenester som kommer barna til gode. Det er selvfølgelig et regnestykke som ikke er i nærheten av å gå opp for staten.

Bakgrunn: Venstre vil ta barnetrygden fra de rike

En barnehage- eller SFO-plass koster mye mer enn én barnetrygdutbetaling. Men hvis det er en regning regjeringen mener de kan ta, er det gode nyheter. Familier med småbarn vil gå i pluss i barnehage- og SFO-årene med en slik løsning.

Regnestykket er enkelt: Maksprisen for barnehage for 2016 er 2655 kroner. Barnetrygden er på 985 kroner per barn.

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook!

Tjenester foran cash

Det har den for øvrig vært i 20 år. I to tiår har kontantutbetalingen vært den samme, og den manglende prisjusteringen har spart staten for flere hundre millioner. Og vi vet at over halvparten som mottar barnetrygd, setter pengene rett inn på sparekonto til barnet. Å si at ordningen er gammeldags er en underdrivelse.

Følg VG Meninger på Instagram ved å klikke her eller legge til @vgmeninger.

Når en av samfunnets største og viktigste oppgaver er å jevne ut sosiale forskjeller, må vi tørre å gå bort fra kontantoverføringer. Vi bør heller satse på tjenester som fremmer aktivisering og deltagelse. Ideen er langt fra ny - dette var en av de viktigste anbefalingene fra fagfolkene i Brochmann-utvalget fra 2011. De skulle vurdere den norske velferdsmodellen opp mot økt migrasjon - en utfordring som kun er blitt forsterket. Derfor er anbefalingen minst like relevant.

Vi må ha gode velferdsordninger for barnefamilier. Men i det trenger det ikke ligge at barnefamiliene får kontanter skutt inn på konto hver måned.

Det kanskje viktigste vi kan gjøre for å sørge for høy barnehage- og yrkesdeltagelse er å fjerne kontantstøtten, det ekstremt lite produktive tiltaket Bondevik-regjeringen satt til livs i sin tid. Mye tyder heldigvis på at den står for fall. Sammenligningen mellom barnetrygd og kontantstøtte er ikke den beste, men det finnes likheter mellom de to. Først og fremst at de dreier seg om kontanter, ikke tjenester.

Barnehagen er viktig

I dag er barnehagedekningen solid - og massiv barnehageopprustning er mye av grunnen til at veldig mange norske kvinner er yrkesaktive. Gratis barnehage er en enda bedre versjon av dagens løsning. I dag er det slik at kun ressurssvake familier tilbys 20 timer gratis kjernetid. Disse barna må i barnehage. Forskningen viser at barnehagebarn blir vinnere når det gjelder utdannelse og jobb. Investering i barns læring er det viktigste vi kan gjøre for å sikre velferdsstaten i årene fremover.

I dag sliter vi med at altfor mange ungdommer ikke fullfører videregående skole. Vi snakker tre av ti-fire av ti når det gjelder yrkesfag. Barnehagen er for mange det første møtet med en læringsinstitusjon. En arena for læring av alt fra sosiale koder til språk. Det er i barnehagen kampen mot frafall i skolen starter, og det er et godt argument for at den bør være gratis. Selvsagt med forbehold om at plassene faktisk blir benyttet.

Behovsprøving

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har en viktig innvending når han sier at å fjerne barnetrygden vil føre til flere fattige barn. Kompenseres det med gratis barnehage er det for så vidt et regnestykke som vil gå i pluss for enhver familie i akkurat disse årene. Men det er klart at også en tenåring er dyr i drift. Likevel er foreldrene gjerne ute av etableringsfasen og på tryggere økonomisk grunn i disse årene. For mange vil det bety at barnetrygden ikke er like tiltrengt. Å kreve at man skal få barnetrygd for å sette på sparekonto er urimelig.

Les også: Vanja bruker opp barnetrygden - Per sparer alt

Høyre-toppene snakker i tillegg om en ordning hvor også ressurssvake familier med eldre barn vil få støtte, men foreløpig er det ingen konkrete forslag på bordet. For det vil alltid være noen som trenger støtte lenge etter at barnet har gått ut av barnehage og SFO. Det bør være mulig å få til målrettede tiltak for disse familiene. Behovsprøvd barnetrygd er en mulig mellomløsning, hvor barnetrygd beregnes ut ifra familiens samlede økonomiske situasjon. Noen bør stå igjen uten barnetrygd.

Å ville barnetrygden til livs er unektelig dramatisk. Men en kontantutbetaling som har stått på stedet hvil siden 1996 kan ikke kalles en moderne løsning.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder