TAR FEIL: – Når Morten Hovland i Expert-ledelsen fremstiller det som om ledelsen ønsket å belønne dyktige ansatte bedre enn Handel og Kontor tillater, så er det en elementær misforståelse, skriver Cathrine Sandnes.
TAR FEIL: – Når Morten Hovland i Expert-ledelsen fremstiller det som om ledelsen ønsket å belønne dyktige ansatte bedre enn Handel og Kontor tillater, så er det en elementær misforståelse, skriver Cathrine Sandnes. Foto: Expert.

Demokrati fra toppen

MENINGER

Man skal lytte nøye når Experts ledelse vil belære befolkningen om demokrati. Da får man i det minste et innblikk i hvordan «folkestyre» ser ut fra toppen.

debatt
Publisert:

CATHRINE SANDNES, daglig leder i tankesmia Manifest

Til daglig er Morten Hovland HR- og personalleder i elektronikk-kjeden Expert. Men noen ganger trer han inn i offentligheten som lokaldemokratiets tapreste ridder. Etter å ha tapt slaget mot forbundet Handel og Kontor i Norge, og blitt tvunget til å forholde seg til tariffavtalens bestemmelser om overtidsbetaling, helgetillegg, medbestemmelse og andre ordninger som skal sikre arbeidstakere mot maktmisbruk fra arbeidsgivere – lurer han på hvor demokratiet har blitt av.

Det korte svaret er at demokratiet viser seg i at Expert fortsatt har tariffavtale, mot arbeidsgivers vilje. Det lange svaret er mer omfattende. Det forutsetter blant annet en grunnleggende forståelse av det skjeve maktforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker: For å bøte på skjevheten har man, blant annet, tillitsvalgte som forhandler om endringer i lønns- og arbeidsavtaler på vegne av de ansatte, i stedet for arbeidsgiverstyrte avstemninger. Det er dels for å sikre kontinuerlig medbestemmelse for de ansatte, dels for å sikre at endringer i lønn og stillinger følger regelverket. Samt å sikre at informasjon som blir gitt de ansatte er riktig.

Les Experts innlegg: Hvor er demokratiet?

I så måte tyder mye på at Expert vil få god bruk for tariffavtalen, og dermed tillitsvalgte fra fagforeningen. Det ene de kan lære av dem er at en tariffavtale overhodet ikke står i veien verken for bonusavtaler eller høyere lønn.

Når Morten Hovland fremstiller det som om ledelsen ønsket å belønne dyktige ansatte bedre enn Handel og Kontor tillater, så er det en elementær misforståelse: Tariffavtalen er en avtale om minstelønn. Ikke om makslønn. De står med andre ord fritt til å gi bonuser på toppen av lønna.

Det andre Expert kan lære, er at de villeder sine ansatte når de later som om de fortsatt kan få avtalefestet pensjon (AFP) etter at bedriften har sagt opp tariffavtalen. AFP-ordningen forutsetter tariffavtale. Det tredje er å få vite mer om sine ansatte. I Hovlands versjon var det knapt noen ansatte som var medlem i Handel og Kontor, 139 av 1200 medarbeidere, og enda færre som ønsket å beholde det gamle lønnssystemet. Medlemsregistrene til Handel og kontor viser 191 medlemmer av 446 mulige i de 23 butikkene med tariffavtale. Det er en organisasjonsgrad på om lag 44 prosent – som unektelig er litt høyere enn de snaut 11 prosentene ledelsen opererer med. For øvrig har flere medlemmer rapportert at de «demokratiske avstemningene» i Experts regi snarere minner om andre regimer.

Ifølge Expert ble de tvunget til å fortsette med tariffavtaler etter «å ha blitt truet med streik og boikott av Handel og Kontor». Til dette er det to ting å si: Streikeretten er ansattes viktigste maktmiddel i et demokrati. Det andre er å påpeke at Handel og Kontor aldri truet med boikottaksjoner.

Det var det vi andre som gjorde. Vi som ønsker at arbeidstakere, også i andre yrker enn de vi selv har, fortsatt skal ha trygge og forutsigbare rammer for arbeidslivet sitt.

Her kan du lese mer om