Høyesteretsjustitiarius Tore Schei takkes av i dag. Her med forgjenger Carsten Smith i bakgrunnen, fra 2002, da Schei tiltrådte. Foto: Trond Solberg , VG

Leder

Vaktskifte i Høyesterett

I dag takkes Tore Schei av som høyesterettsjustitiarius
etter 14 år i jobben. I morgen tiltrer Toril Marie Øie som ny justitiarius.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL
Vi har store forventninger til Norges nye høyesterettsjustitiarius. Hennes største utfordring er selve lederjobben.

Ingen av de to er særlig kjent blant folk flest. Men jobben Schei nå forlater, og Øie tar over, er en av Norges viktigste og tyngste jobber.

Schei synes å ha trivdes i sin litt anonyme rolle som sjef i Høyesterett. Vår øverste domstol synes heller ikke å ha tatt skade av at sjefen der har levd så tilbaketrukket. Men det betyr ikke at det alltid skal være slik. Scheis forgjenger, Carsten Smith, valgte en annen og mer offentlig profil. Med det ga han også Høyesterett en fremtredende plass i folks bevissthet.

Nå er det Øie sin tur. Hun må selv velge hvordan hun vil forme sin nye rolle. Vi tror imidlertid det kan være klokt av henne å markere domstolenes plass i det norske samfunnet. Likhet for loven er grunnleggende i et demokrati. Domstolene er garantisten for at det faktisk er slik. Vårt rettssystem nyter stor tillit. Med rette.

Vi har store forventninger til Norges nye høyesterettsjustitiarius. Hennes største utfordring er selve lederjobben. I flere viktige saker har Høyesterett vært delt omtrent på midten. I andre saker har dommerne vært enige om utfallet, men uenige om begrunnelsen. Høyesteretts avgjørelser skal være avklarende og retningsgivende. Derfor er det viktig at dommerne jobber aktivt for å komme frem til resultater og begrunnelser som gjør det tydelig hva rettstilstanden faktisk er på ulike områder.

Jus handler om tolkninger. Det finnes ikke en fasit, eller ett svar med to streker under. Høyesterett består av dommere med ulik bakgrunn og ulike ståsteder. Det er bra. Men det krever klokskap og samarbeidsevner å skape et kollegium der alle får ut det beste av hverandre; der dommerne samles om det er enige om, og utfordrer hverandre konstruktivt når de skiller lag.

Med Scheies fratreden og Øies inntreden åpnes et nytt kapittel i Høyesteretts historie. Vår øverste domstol har noe bestandig over seg. Men den er ikke upåvirket av personene som sitter der. Vi er spent på hvordan Toril Marie Øie vil prege rettsutviklingen i årene fremover.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder