Foto: Tegning: ROAR HAGEN VG

Leder

VG mener: Ulven truer de blåblå

For Regjeringen er det mer på spill enn noen titalls ulveliv. Det kan stå om Regjeringens eget.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Mens miljøminister Vidar Helgesen (H) i dag møter partene i det såkalte ulveforliket for å svare på hvordan han har tenkt å følge opp Stortingets vedtak fra i vår, samles Høyrefolk og andre kritikere av Regjeringens nye rovdyrpolitikk foran Miljødepartementet for å demonstrere mot statsrådens snuoperasjon.

"Det er problemer innad i Høyre. Men også hos regjeringspartner Frp er motstanden mot Helgesens fredning av ulven påfallende.

De voldsomme reaksjonene i Innlandet – fylkene Hedmark og Oppland – kan være gnister til et større distriktsopprør mot de blåblå. Ap-utspillet om å åpne for mer ulvejakt, er bensin på dette bålet.

Stortingsrepresentant og næringspolitisk talsmann for Høyre, Gunnar A. Gundersen, kaller ulvesaken «et være, eller ikke være» for partiet i Hedmark, etter at sentrale medlemmer meldte seg ut i protest ved juletider. Gundersen roper ikke «ulv!» for å gjøre seg interessant. Dette er alvor. Blodig alvor.

VG mener: «Galt å frede Hedmark-ulven»

Det er problemer innad i Høyre. Men også hos regjeringspartner Frp er motstanden mot Helgesens fredning av ulven påfallende. Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har varslet at han ikke uten videre vil godta avgjørelsen.

Kravet fra statsministerens egne er at hun enten opphever miljøministerens avlysning av den vedtatte lisensjakten på ulv i Hedmark, eller gir Helgesen beskjed om at hans tid som statsråd er omme.

Den konkrete saken kan løses både juridisk og politisk ved at Stortinget og miljøstatsråden enes om et nytt kompromiss. Mer utfordrende for Regjeringen er den motstand mot de blåblå som ulven har synliggjort. Knapt noen annen sak fremkaller et tydeligere skille mellom by og land, mellom urban livsstil og rurale livsbetingelser, som rovdyrforvaltningen. Ulven symboliserer avstanden mellom sentrum og periferi – den mentale, ikke den fysiske.

VG-kommentar: «Varg i Vedum»

For Regjeringen er det opplagt at det er mer enn noen titalls ulveliv på spill. Hvordan Erna Solberg (H) til syvende og sist makter å håndtere et nytt forlik vil kunne avgjøre hele regjeringens liv.

Storparten av Norges befolkning bor i og rundt hovedstaden, det sentrale østlandsområdet og i våre største byer. Et par millioner nordmenn gjør ikke det. Et bygdeopprør mot de blåblå trekvart år før stortingsvalget 2017 vil være en misnøyens revolt mot tvangssammenslåing av kommuner, nedlagte postkontorer, fjerning av fødestuer, stengte grendeskoler og tomme lensmannskontorer.

Regjeringens parkering av ulveforliket og tilsidesettelse av faglige fellingsråd fra de regionale rovviltnemndene oppleves i mange deler av Distrikts-Norge som nok et eksempel på hvordan sentralmakten overkjører lokaldemokratiet og folkene som bor der. Erna Solberg har alt å tjene på å legge ulven død.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder