DYR I BUR: Et knapt utvalgsflertall går inn for å fortsette med pelsdyrhold i Norge. Foto:Geir Olsen,VG

Leder

VG mener: Endelig pelsfakta på bordet

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Regjeringens pelsutvalg kom i går med sin rapport. Flertallet på fem personer går inn for å opprettholde næringen, mens mindretallet på tre ønsker en styrt avvikling. Regjeringen skal nå avholde høringsrunde før de konkluderer. Og til tross for uenighet om konklusjon, har vi nå tørre fakta på bordet som utvalget er forent om. Dette er et godt grunnlag for å ta et opplyst valg med fornuftig avstand fra den opphetede debatten hvor ukvemsordene og påstandene flagrer.

I rapporten kan vi lese at pelsdyr i Norge overveiende har god helse, men at dødeligheten for valper er relativt høy. Det har skjedd flere forbedringer de siste ti årene, blant annet med flere tilsyn, mange uanmeldte. Generelt følger de fleste i næringen reglene, men enkelte farmere trekker ned. Mattilsynet er ikke strenge nok ved regelbrudd. Et annet problem er at målet med nye former for drift for eksempel med bedre bur, ikke er oppnådd. Dyrene viser en del stress og dessuten frykt for mennesker. Mulighet for mer dyreaktivitet bør innføres. Overvektige dyr er et problem.

Utvalget farer til tross for sitt knappe flertall for pels, ikke lett over næringen. Her pekes på en rekke forhold som må bedres for at pelsdyrholdet skal kunne sies å være bærekraftig. Det er for eksempel mulig å utvide og forbedre burene, dokumentere dyrenes tilstand over tid, forbedret avl, kjøre uavhengig forskning, lage skikkelige rapporter om lynne, sikre mot rømning og innføre strengere sanksjoner når regler brytes.

Og her må næringen som skryter av å holde seg med strengere regler enn kravene, klare å levere. Vi forventer at tilrådningene følges opp og at grunnlaget for avsløringer av dyr som mishandles og lider fjernes. Dyr i bur kan fremstå som brutalt, men det er regelbrudd som raserer tilliten. For vi har ingen illusjoner om at industrielt husdyrhold kan eksistere uten skader og problemer. Målet må være å drive lovlig og på best mulig måte. Nå har pelsnæringen fått en klar bestilling. Om den klarer å oppfylle kravene, ser vi ikke behov for å forby pelsdyrhold.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder