Leder

VG mener: Listhaug på rett kurs

Kontantstøtten kan på godt og grundig faglig grunnlag stedes til hvile.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

KrF-leder Knut Arild Hareide hevder at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) svikter barnefamiliene når hun nå åpner for å fjerne kontantstøtten – en ordning hun tidligere har forsvart på det varmeste. Vi mener tvert imot at Listhaug er på rett kurs.

"Ordningen med å premiere arbeidsføre folk for å holde seg hjemme er feilslått.

Kontantstøtten må være den mest absurde velferdsordningen som noen gang har vært innført her til lands. Den er nå utprøvd, gjennomgått og evaluert. Sist gjennom Brochmann II-utvalget, der kontantstøtten identifiseres som en klar integreringshemmende faktor. Som vi har sagt gjentatte ganger her på denne plass: Kontantstøtten kan på godt og grundig faglig grunnlag stedes til hvile.

VG mener: «En rettferdig innvandringspolitikk»

Rapporten bekrefter det et utall andre undersøkelser, granskinger, ettersyn og studier ettertrykkelig har slått fast: Ordningen med å premiere arbeidsføre folk for å holde seg hjemme er feilslått.

I fjor høst publiserte Dagsavisen resultater fra en Nav-gjennomgang av kontantstøtten. Den i seg selv var så drepende at vi ikke begriper hvorfor Regjeringen valgte å videreføre denne på alle måter kostbare og kontraproduktive ordningen.

Nav-rapporten viste at økningen av kontantstøtten har vært negativ for kvinners sysselsetting, særlig for dem med innvandrerbakgrunn. Oppjusteringen til 6000 kr. i måneden for ettåringer medførte at flere valgte kontantstøtte i stedet for å jobbe. Fra 1. august 2017 skal satsene ytterligere opp, til 7500 skattefrie kroner pr barn.

VG mener: «Må kontant avvises»

Vi kan virkelig ikke fatte hvorfor staten skal betale folk for ikke å benytte seg av en offentlig tjeneste. Barnehageutbyggingen har ført Norge til verdenstoppen når det gjelder kvinners yrkesdeltagelse. Norsk økonomi hviler på den høye deltagelsen i arbeidslivet. Det er svært uheldig at staten belønner folk for å holde seg hjemme.

Listhaugs øyeåpner har vært «de store negative konsekvensene kontantstøtten har for integreringen», slik hun selv uttrykte det da hun fikk overlevert rapporten fra Brochmann II-utvalget som har sett på konsekvensene av høy innvandring til Norge. I likhet med konklusjonene i deres første rapport (2011) anbefaler utvalget at kontantstøtten avvikles, fordi den hemmer integrering.

Det er det samme som OECD har påtalt. Når en av tre som bruker ordningen har innvandrerbakgrunn betyr det at disse kvinnene ikke kommer i jobb. Arbeid er den primære integreringsarena. Det betyr også at barna som holdes hjemme heller ikke gis et barnehagetilbud der de lærer seg å snakke godt norsk.

Vi har hele tiden ment at kontantstøtten motarbeider altfor mange andre mål i samfunnsutviklingen. At innvandrings- og integreringsministeren synes å ville oppgi sitt primære standpunkt om valgfrihet fordi fakta peker en annen retning, er gode nyheter.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder