SVARER QURESHI: – De er ikke for sent å snu kjære bror, det vet jeg selv alt om, skriver Ali Chishti (t.v), her sammen med Zeeshan Abdullah, som var med på å arrangere Fredens Ring ved synagogen i Oslo i 2014. Foto: Sandblad Mattis VG

Debatt

Plass til alle på den gylne middelvei

Fahad Qureshi mener min kritikk mot Islam Net er drevet av sekterisme. Det kunne ikke vært mer feil. Jeg er en uttalt motstander av sekterisme, og mener dette er en av de mest destruktive faktorene i dagens muslimske samfunn

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

ALI CHISHTI, samfunnsdebattant

Svaret Fahad Qureshi kommer med på min kronikk i VG kunne ikke illustrere bedre hva slags metoder Islam Net tyr til ovenfor meningsmotstandere. Dette er symptomatisk for Qureshis opptreden i offentligheten: å gå til personangrep, istedenfor å imøtegå kritikken.

Ali Chishti. Foto: Mattis Sandblad VG

I kjent stil plasserer Qureshi både meg, min kjære kone Linda Noor og Shoaib Sultan utenfor islam. Det er litt vanskelig å forstå hvorfor han i det hele tatt fremhever hvem jeg er gift med flere ganger, det vitner om mangel av saklige argumenter.

Qureshi mener min kritikk mot Islam Net er drevet av sekterisme. Det kunne ikke vært mer feil. Jeg er en uttalt motstander av sekterisme, og mener dette er en av de mest destruktive faktorene i dagens muslimske samfunn. Bare se hvordan sekterismen har blusset opp i Syria og Irak, og hvordan det bidrar til destabilisering i flere muslimske land.

Merkelappene sitter løst hos Qureshi, jeg har visstnok vært både sufi, hadith-fornekter og nå «progressiv». Det var helt nytt for meg, men det er vel ikke så nøye for avsenderen. Det som imidlertid er ganske morsomt når Qureshi skal ramse opp merkelapper for å sverte meg, er at han utelater å nevne min ekstreme fortid med forkjærlighet for noe av det samme tankegodset som Qureshi står for i dag – som faktisk er noe jeg bør klandres for og har tatt et oppgjør med. Men for deg er det verre å være progressiv enn å være ekstrem.

Jeg har vokst opp i et tradisjonelt sunni-muslimsk hjem, jeg har gode venner fra alle retninger innen islam. Min forståelse av islam er inspirert av både klassiske storheter som al-Ghazali , Rabia al-Basri og Rumi, men også nyere islamske akademikere, som Allama Iqbal, Tariq Ramadan, Habib al-Jifri, Lena Larsen. Rachid al-Ghannouchi, Muhammed Khalid Masud, med flere.

Sakens kjerne ligger ikke i lovskolene som du feilaktig mener jeg tar avstand fra, problemet ligger i de som ønsker å bruke religion til å befeste politisk makt. Islamske normer og moral var aldri ment som et middel den moderne rettstaten skal bruke for å holde sitt folk i sjakk. Den beste beskyttelsen av både den troendes integritet og religionen i sin helhet, finner vi i en sekulær, demokratisk styringsform – hvor likhet for loven er et bærende prinsipp – slik vil også målsettingene med selve sharia bli oppfylt: rettferdighet (adl), bevaring av liv (nafs), intellekt (aql), tro (deen), identitet (nasl) og velferd (mal).

Som imam al-Ghazali lærer oss; dette livet og vår fysiske eksistens er gitt til mennesket for å søke åndelig erkjennelse og nærhet til Gud. Men prosessen må aldri være omvendt, religion må ikke brukes som et middel til å oppnå noe jordisk. Da mister religionen hele sitt grunnlag og sin verdi. Alle våre handlinger må skje i samspill med hjertets tilstedeværelse og ydmykhet.

Du prøver å fremstille det som jeg ønsker å tolke islam etter eget begjær, og kommer med en analogi hvor en pasient ikke hører på legens anbefalinger. Det er nettopp det jeg mener er problematisk med din tilnærming til islam. I rent religiøse saker, ibadat – tilbedelse – så er det naturlig at skriftlærde og teologer har siste ordet. Men i samfunnsrelaterte og mellommenneskelige forhold, hvor det nettopp kreves spisskompetanse innen for eksempel fysikk, medisin, psykologi, økonomi osv., må det være det som er avgjørende. Islam er en kunnskapsreligion. Å søke og dyrke kunnskap er religiøs plikt for muslimske kvinner og menn. Kunnskap respekteres høyt, og ydmykhet ovenfor ens begrensede forståelse av ulike tema, er en dyd. Iqra – les – er det første ordet som ble åpenbart fra Gud.

Islam har alltid vært progressiv, kjære bror. Islam kom som en revolusjonerende bevegelse på den arabiske halvøy, en religion som førte til massiv urbanisering og fremveksten av en verdensledende sivilisasjon. Profeten (fred være med han) var en progressiv samfunnsreformator, som fikk igjennom sosiale omveltninger som ga grobunn for utvikling og rettigheter for alle borgere. Men i motsetning til deg, så tror jeg ikke islam skal være en fastlåst størrelse, men en dynamisk og levende religion – som den alltid har vært. Islams tilpasning til tid og sted er nettopp det som har gjort islam til en av verdens største og hurtigst voksende religioner.

Men det finnes håp. Du utviser jo selv en progressiv tilnærming når du på Dagsnytt18, riktignok etter mye om og men, sier at menn ikke kan bestemme over kvinner – som er stikk i strid med det dine lærde mener.

Jeg brenner for å bygge broer og skape forståelse mellom minoriteter og majoriteten, spesielt mellom muslimer og storsamfunnet. Men som norsk borger er jeg også sterkt kritisk til den utenrikspolitikken som har dratt Norge med i krigene i Irak, Afghanistan og Libya, til de menneskerettighetsbruddene som blir begått av land vi allierer oss og handler med, og til medienes tabloide fremstillinger av muslimer. Derfor startet vi i 2014 Facebook-gruppen «Urett avsløres», for diskutere og skape engasjement rundt urett som ikke får så mye plass i mediene. Jeg har også holdt en rekke appeller på demonstrasjoner til støtte for Palestina, muslimene i Myanmar, fremmet kvinners rettigheter i islam på kvinnedagen, arrangert «Fredens ring» rundt synagogen i Oslo, og nå sist på minnestunden for den pakistanske filantropen Abdul Settar Edhi, som har vært mitt livs største forbilde. Hans måte å vise islams lære i praksis, er så inspirerende og vakkert, at det er umulig å yte rettferd med kun ord.

Vi lever i en tid der terror og flyktningkrise gjør folk redde. Muslimhat og høyreekstremisme er på fremmarsj. En farlig populist som Donald Trump kan faktisk bli verdens mektigste mann. Det er en tid hvor det er viktig å fokusere på det som forener oss som mennesker. Muslimhat og diskriminering av muslimer og antatte muslimer er et svært alvorlig problem, men og det blir ikke bedre av at Qureshi inviterer hatpredikanter på rad og rekke for å preke for norske ungdommer.

Men det er ikke for sent å snu kjære bror, det vet jeg selv alt om. Den gylne middelvei har plass til oss alle.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder