VARSLER GRANSKNING: Utenriksminister Børge Brende (H). Foto: Terje Mortensen VG

Leder

VG mener: ILPI - en skandale

I en rekke artikler har VG avdekket en tildelingspraksis i Utenriksdepartementet som er under enhver kritikk.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL
"VGs avsløringer viser at UD har manglet både reflekser og dømmekraft i sin håndtering av ILPI. Det er ille.

Folk med tette bånd til UD, en av dem i en sentral lederstilling, startet sitt eget selskap, og har deretter hentet ut millionlønninger fra det norske bistandsbudsjettet. Konsulentene reiser jorden rundt på business-klasse. Eierne tar ut millionbeløp i utbytte. ILPI (International Law and Policy Institute) er blitt en lukrativ butikk.

Hanne Skartveit kommenterer: «Bistandsindustrien»

Mer enn 80 prosent av ILPIs inntekter kommer fra bistandsbudsjettet. Og over 60 millioner er tildelt som tilskudd. Tilskuddsordningen omfattes ikke av de samme reglene om åpenhet og konkurranse som offentlig anbud gjør. Det betyr at ILPI har fått pengene uten den kontrollen som anbudsreglene skal sikre.

VG-kommentar: «K-ordet rykker stadig nærmere»

Dette er ekstra alvorlig nettopp fordi grunnleggerne av ILPI sitter på stor kunnskap om UDs indre liv, og samtidig kjenner mange mennesker i systemet. Begge disse forholdene burde tilsi ekstra varsomhet fra departementets side når ILPI søkte om penger. Det har ikke skjedd. Tvert om. VGs avsløringer viser at UD har manglet både reflekser og dømmekraft i sin håndtering av ILPI. Det er ille.

VG-spesial: Fikk 24. mill av UD – ga konsulent jobb

For eksempel er mannen som var adressat for ILPIs søknad om et titalls millioner kroner til det såkalte «Kjernevåpenprosjektet» i dag ansatt i ILPI. Den gangen jobbet han i avdelingen som hadde ansvaret for dette prosjektet. Rett etter at pengene var tildelt, ble stillingen i ILPI utlyst, og den samme personen ble oppfordret om å søke. Han fikk jobben.

Vi kan bare spekulere i bakgrunnen for at ILPI ønsket seg en mann som kjente hele tenkningen rundt Utenriksdepartementets satsing på dette feltet. Det faktum at det er grunnlag for slike spekulasjoner, er i seg selv et stort problem for UD, ja, for hele statsforvaltningen.

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook

Utenriksminister Børge Brende varsler nå full gransking. Det er helt nødvendig. Men han bør favne videre enn bare ILPI-saken. Det er gode grunner til å gå gjennom statsforvaltningens bruk av konsulenter. Både for å sikre ryddighet rundt tildeling av oppdrag, og for å finne ut om dette er den mest effektive måten å utføre statsforvaltningens oppgaver på.

Det må undersøkes om konsulentbruken er fornuftig ut fra rent faglige hensyn – og om det er slik vi får mest mulig ut av pengene. ILPI-saken har vist oss at dette er høyst berettigede spørsmål.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder