Kommentar

Et stort stykke Norge

LANDBRUKS-DEPARTEMENTET (VG) Bøndene forvandler kuskitt og fjøs til Norges sterkeste merkevare. Men landsbygda er ikke for sveklinger.

veggmaleriet til Vanessa Baird i Landbruksdepartementet sitter djevelen øverst på en gren. Høyblokka rister og det ser ut som Rødhette skjenkes før en voldtekt.

Det skremte ingen i går. Landbruksdepartementet var fylt opp da Sylvi Listhaug møtte landbruksorganisasjonene.

Hvem skulle tro det var landbruk det ble mest bråk rundt?

Den nye regjeringen er knapt en uke gammel, og det er i Landbruksdepartementet de har mest møkk. Det måtte en Frp-er til.

Opposisjonen med Aps Knut Storberget i spissen advarer mot Sylvi. Arbeiderpartiet vil gjøre mye, mye mer for bøndene.

Det er nok noe nytt Ap har begynt med akkurat nå.

Godt over 20 000 årsverk har blitt borte siden de rødgrønne tiltrådte.

Langt unna målene

Riksrevisjonen har gått gjennom norsk landbruk og sjekket om departementet de siste 10 årene har gjennomført politikken Stortinget har vedtatt.

Slakt er vel et nærliggende ord.

Målene er klare: Levende distrikter, spredt bosetning, lav forurensning, 15 prosent økologisk, færre nedleggelser av bruk, bedre rekruttering til yrket...

Målene er enten ikke nådd eller «ikke operasjonalisert», som det heter på riksrevisjonsk.

Altså har ikke departementet laget konkrete planer for å nå målene.

Tilskuddsjungelen, klattvis oppbygd etter at avtalen ble inngått i 1950, er ekstremt komplisert.

Det sies at det bare er én mann i Norge som har oversikt. Han er dessverre pensjonert fra Landbruksdepartementet nå.

Departementet vet ikke om tilskuddene virker som de er tenkt. Noen av dem slår hverandre i hjel. Andre handler bare om å få opp inntektene til bøndene.

Inn i grisefjøset

Det er altså mye som er galt i norsk landbrukspolitikk.

Det pussige er at nesten alle aktørene forsvarer et system som ingen vil ha.

Sylvi Listhaug gjør det ikke.

Hun har ikke hatt noe med utformingen av politikken å gjøre - med mindre First House har vært mer grisehus enn vi vet om.

Kundelistene der er jo hemmelige.

Hun er foreløpig flink til å si ingenting med svært mange ord. Men hun vil ha en gjennomgang av hele systemet.

Bra! Vi trenger en som tør å stille dumme spørsmål.

For Norge gir rundt 15 milliarder i landbrukssubsidier, eller 24 milliarder om du regner med tollvern og herligheter. 60 prosent av bondens lønn er subsidiert.

Det er mest av alle land.

Det er ikke bare mat

Så er jo Norge er verdens rikeste land, og bruker mest på nesten alt. I forhold til verdiskapningen er støttenivået i Norge på linje med EU-landene

I Sverige bor bare ti prosent av befolkningen nord for Stockholm.

I Norge vil hverken politikerne eller folket ha det slik. 9 av 10 av oss støtter opprettholdelse av norsk landbruk.

Landbruket handler ikke bare om å skaffe mat. Det skal sikre artsmangfold, kulturlandskap, turisme, kulturarv og en rekke andre ting.

Da må vi subsidiere. Men det betyr ikke at vi må fortsette på samme måte som i dag.

Uansett hvordan vi har pøst på, legges gårdsbruk ned. I 1950 jobbet rundt 23 prosent av oss i landbruket. Nå er det bare rundt 2 prosent igjen.

Det som er bra med norsk landbruk er at effektiviteten har økt. Teknologi gjør at vi produserer like mye som før, med langt færre hender. Det er også bra at omtrent like mye areal drives nå som før.

Blå, blå vind

Det som er urovekkende er tilskudd som ikke virker som de skal, jord som forringes, nedleggelser og gjengroing. Nesten halvparten av bøndene ser mørkt på fremtiden. Det er vanskelig å rekruttere unge til yrket.

Det er ikke så rart at folk vegrer seg mot å melke på julaften for lite lønn. Det er enklere å bli personlig trener på SATS.

Den utskjelte kronikken til Listhaug, den hadde flere gode poenger. Det er jo snakk om planøkonomi. Men samme hva hun sier, vil hun møte skepsis. Hun kommer fra Frp som vil halvere subsidiene.

Det betyr svenske tilstander i Norge - altså billigere mat, bedre utvalg, men også dårlige kyllingfileter, tømte bygder og et enda mer gjengrodd land turistene ikke lenger kan se fra motorveien.

Det betyr forringelse av vår sterkeste merkevare: Landet vårt.

I tillegg til 40000 arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien og 45000 årsverk på gårdene.

Trøffelgris

Men det kommer nok ikke til å bli noen rasering. For Frp-erne i regjering har så langt vist seg å ha nese som trøffelgris. De trekker tilbake uttalelser raskere enn sin egen skygge.

Det gikk bare et par dager før Listhaug selv - tidligere klimaskeptiker - dro CO2-argumentet i et forsvar for norsk skog.

Men la oss gi odelsjenta en sjanse.

Det har begynt godt. For første gang på lenge har vi masse ståk og styr og opphetet debatt om norsk landbruk.

Det trengs. Dessuten er det nå mulig å avskaffe sirkuselefanter. Vi har jo fått Frp inn i regjering.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder