STORE PÅ UTEBANE: Erna Solberg spiller viktige roller under Giverlandsmøte for Syria i London. Norge vil bidra med i underkant av tre milliarder kroner til Syria og nærområdene. Foto: Roger Neumann , VG

Kommentar

Verden rundt med åpen lommebok

LONDON (VG) Det hender ikke så sjelden at jeg treffer
utenlandske kolleger som undrer seg over at et lite land som Norge «alltid» er med der viktige avgjørelser tas, og der verdens stormakter er representert.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Giverlandskonferansen for de syriske flyktningene i den britiske hovedstaden er nok et eksempel på at Norge spiller ball med de store.

Du får ikke utenriksminister Børge Brende til å uttale seg om utenrikspolitiske saker eller problemstillinger uten at han understreker at «Norge er en humanitær stormakt, og jeg har nettopp snakket med den amerikanske utenriksministeren, John Kerry».

Der er Brende helt presis. Mannen har rett, det er det vi er. Vi er blant de beste i verden til å synes synd på fattige og krigsrammede, og vi gjør noe med det. Handling følger ord. Og vi snakker med de store.

Les også: Norge gir 10 milliarder til syriske flyktninger

Terje Rød Larsen hadde alltid «nettopp vært i samtale med FNs generalsekretær, eller «Yasir Arafat kunne fortelle meg». Det er slik vi er. Vi er stolte over det vi får til og lar oss imponere litt over hvem vi har tilgang til.

Forklaringen på hvorfor det er slik, er flere. Og vi kan gjerne gå inn på arven etter Fridtjof Nansen, og slå fast at Nansens ånd fremdeles sitter dypt forankret i den norske folkesjelen. Men ofte er det greit å starte med Osloprosessen 1993.

Lett forenklet kan vi ta utgangspunkt i Jan Egelands hovedoppgave på Universitetet i Oslo som omhandlet hva små nasjoner kan oppnå, der stormaktene ikke strekker til. Dels fordi de opererer innenfor interessesfærer og er belemret med en forhistorie som kolonimakt og undertrykker, og dels fordi en eller flere parter ikke stoler på dem.

Norge hadde ingen sterke nasjonale interesser i Midtøsten. Det var en av grunnene at både israelere og palestinere stolte på Norge som mekler, og derfor så det lenge ut som man kunne lykkes i å få til en endelig fredsavtale. I dag vet vi at det ikke endte slik. Men det har ikke svekket Norges renomme som fredsmekler.

VG mener: Norge må gå foran i Syria

Fordi Norge økonomisk er så sterk og fordi utenriks- og sikkerhetspolitikken ligger fast. Det spiller mindre rolle om utenriksministeren heter Børge Brende eller Jonas Gahr Støre.

At Brende reiser verden rundt med åpen lommebok er også i Norges og Høyre-Frp regjeringens nasjonale interesse. Den enorme tilstrømningen av flyktninger fra Syria og andre krigsrammede land, har forandret de politiske konstellasjonene i flere europeiske land. Skal vi unngå lettvinte populistiske politiske løsninger er det helt avgjørende at verdenssamfunnet betaler det det koster for å unngå at mennesker er nødt til å flykte fra sine hjemland.

Ironisk nok: Under en norsk regjering hvor Fremskrittspartiet spiller en fremtredende rolle er det blitt en historisk økning av budsjettet for humanitær hjelp og bistand. Det er i alle fall slik Børge Brende fremstiller det.

Og når Erna Solberg og Brende nå er med på å presse landene som deltar på London-dugnaden, til å betale 7,8 milliarder dollar, som FN mener vil dekke behovet for humanitær hjelp til Syria og nærområdene, så gjør de faktisk en kjempejobb. For Syria, for nærområdene, men også for Norge og for at de norske velferdsgodene ikke skal utfordres av en ikke-planlagt innvandring.

Les også: Solberg på besøk i flyktningleir

Derfor har utenriksminister Børge Brende sin ord i behold når han stadig gjentar at Norge er en humanitær stormakt. Det vil Storbritannias statsminister, David Cameron og den tyske kansleren, Angela Merkel, kunne underskrive på.

Alliansebygging fremmer vårt lands interesser og det er bare naturlig at vi fortsetter å konkurrere i en høyere vektklasse enn det som er naturlig ut fra størrelse. Det er også et element av prestisje for et lite land.

Det kommer tydelig fram under Giverlandskonferansen for Syria og nærområdene som nå pågår i den britiske hovedstaden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder