THE KIDS ARE ALL RIGHT: – Til dem som vrir seg over ungdommens manglende støtte til demokratiet: slapp av, kidsa er ålreite dyr, skriver kronikkforfatteren.

THE KIDS ARE ALL RIGHT: – Til dem som vrir seg over ungdommens manglende støtte til demokratiet: slapp av, kidsa er ålreite dyr, skriver kronikkforfatteren. Foto: FREDRIK SOLSTAD VG

Debatt

Kidsa er ålreite dyr!

Forskningsfunn tyder på at unge mennesker ikke mener at det er så viktig å leve i et demokratisk samfunn. Men ryktet om ungdommens lunkne holdning til demokratiet er betraktelig overdrevet.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

MORTEN LANGFELDT DAHLBACK, filosof og skribent

I en artikkel i New York Times publisert 29. november skrev journalisten Amanda Taub om forskningen til Yascha Mounk og Roberto Foa. Funnene deres er skremmende: andelen ungdommer som mener at det er «essensielt» å leve i et demokrati har sunket kraftig.

Morten Langfeldt Dahlback.

Tendensen ble illustrert med en graf som har blitt kalt panikkgrafen. Den som ser på grafen vil se et fall i oppslutningen om demokratiet så bratt at hårene reiser seg i nakken.

Statistikk på steroider

Taubs artikkel har spredd seg på sosiale medier, fulgt av kommentarer som veksler mellom «Forferdelig», «skremmende» og «forferdelig skremmende». Den har også dukket opp i norske medier. Emil Andre Erstad, tidligere leder i KrFU, refererte til den i et innlegg for Agenda Magasin (senere også NRK) hvor han trakk fram polariserende retorikk fra Frp og borgerlig budsjettkaos som faktorer som kan svekke tilliten til det norske demokratiet.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Dagbladets Inger Merete Hobbelstad brukte den som utgangspunkt for en kommentar 6/12 hvor hun bekymrer seg over om demokratiet har blitt en vanesak og at den demokratiske beredskapen er svekket.

Men ryktet om ungdommens lunkne holdning til demokratiet er betraktelig overdrevet. Bak panikkgrafen ligger det nemlig et snedig triks. Den viser bare nedgangen blant dem som gir ti av ti mulige poeng som svar på spørsmålet «hvor viktig er det for deg å leve i et demokrati?»

Realiteten er at et overveldende flertall av respondentene gir mellom åtte og ti poeng som svar på spørsmålet, selv om unge er mindre tilbøyelige til å gi ti enn de eldre. Panikkgrafen er med andre ord et produkt av statistikk på steroider. Fordi den behandler alle som ikke gir 10 av 10 poeng som om de er skeptiske til demokratiet ser den mye brattere og mer dramatis ut enn nødvendig.

Faktasjekkavdelingen i den nederlandske avisen Volksrant mente at grafen var så villedende at de ga artikkelen til New York Times lavest mulige vurdering: «onzin» – tøv.

Ikke mist nattesøvnen!

Forskere er også skeptiske. Populismeforskeren Cas Mudde og statsviterne Pippa Norris og Erik Voeten (som også skrev om grafen i Washington Post) har formidlet alternative analyser av datamaterialet til Mounk og Foa i forskjellige fora. De viser at den gjennomsnittlige tilslutningen til demokratiet blant dem under 30 er – hold deg fast – omtrent ett poeng lavere (på en skala fra 1-10) enn blant dem over 50, og omtrent et halvt poeng lavere enn blant dem over 30.

Tatt i betraktning at vestlige demokratier har blitt mer, ikke mindre, demokratiske de siste tretti årene, til tross for at dagens 45-åringer gir demokratiet færre poeng enn sine foreldre, er det liten grunn til å miste nattesøvnen over ungdommens udemokratiske sinnelag.

Ikke beroliget ennå? Hvor viktig folk sier at demokratiet er forteller oss mindre om hvor demokratisk sinnelag de har enn man skulle tro. Som statsviter-nestoren Ronald Inglehart viste på begynnelsen av 2000-tallet er det mye viktigere for et demokrati hvor stor andel av befolkningen som slutter seg til liberale verdier som toleranse for minoriteter, respekt for og ønske om stor individuell frihet osv. enn hvor mange som sier at demokrati er «essensielt».

Dette har en naturlig forklaring. En av de viktigste egenskapene ved et demokrati er nettopp at det ivaretar alles rettigheter – inkludert minoriteters – og beskytter borgerne mot maktovergrep. Når demokratiet fungerer godt gjør det det mulig for deg og meg å bruke vår individuelle frihet til å forsøke å skape gode liv for oss selv. Dette er en viktig del av grunnen til at det i det hele tatt kan tenkes å være «essensielt» å leve i et demokrati. De som slutter seg til verdier som toleranse og individuell frihet spiller altså en helt sentral rolle for demokratiet – de har nemlig forstått hva det er som gjør demokratiet viktig og verdt å forsvare.

Det har ikke nødvendigvis de som gir den demokratiske styreformen mange poeng, akkurat som de som gir tolv poeng til Maltas bidrag i Eurovision ikke nødvendigvis forstår hva som gjør en poplåt bra.

Til stemmeurnene!

Verdier som frihet og toleranse er, om noe, mer utbredt i de yngre velgergruppene enn i de eldre. Det ser vi blant annet ved at det er de eldre som er mest tilbøyelige til å støtte autoritære høyrepopulister som Front National og Alternative für Deutschland.

Det er også velkjent at unge velgere var imot Brexit, mens det å være for var knyttet til intolerante holdninger, et positivt syn på voldelig avstraffelse og fremmedfrykt.

Dessverre har unge velgere også en tendens til å være hjemmesittere, noe som bidro til at både Brexit og president Donald Trump ble realiteter. La oss håpe at de går til urnene i Frankrike og Østerrike neste år.

Til dem som river seg i håret over ungdommens manglende støtte til demokratiet: slapp av, kidsa er ålreite dyr. Hvis 2016 har lært oss noe, er det ikke at unge mennesker er unnfalne på demokratiets vegne, men at de liberale verdiene som er essensielle i et demokrati ikke kan tas for gitt. De møter nemlig hardere og mer velorganisert motstand enn på lenge fra autoritære og populistiske politikere, sist ved Donald Trumps autoritære, rasistiske og sexistiske valgkamp som mobiliserte velgere med – surprise, surprise – autoritære, rasistiske og sexistiske holdninger.

Det er dette liberale demokrater i alle aldre bør bekymre seg for, ikke såkalte «millennials» som er bittelitt mer lunkne til demokratiet enn sine foreldre.

Ikke la statistikk på steroider forlede deg til å tro noe annet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder