Foto: Hagen, Roar

Leder

Angrep på alkolover

Regjeringens forslag om å utvide åpningstiden for alkoholsalg i butikk bør ikke få flertall i Stortinget.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I Jeløya-plattformen åpner regjeringspartiene for å utvide den kommunale salgsbevillingen av alkohol til klokken 21 på hverdager og lørdager. Samtidig vil de tre partiene endre loven slik at Vinmonopolets åpningstider kan følge de kommunalt fastsatte tidene for alkoholsalg. Det vil gjøre at Vinmonopolet kan holde åpent lenger enn i dag.

Høyre vil gjøre det lettere å selge alkohol på nett

Nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité, Sveinung Stensland (H), tar til orde for at det skal bli enklere for nettbutikker å levere øl til sine kunder. Stensland foreslår en nasjonal alkoholbevilling til dagligvareaktører på nett. Noen går lengre enn andre. Frp har tidligere tatt til orde for ølsalg fra kiosker og bensinstasjoner. Argumentet er at det sikrer likebehandling i varehandelen. Høyre har så langt ikke støttet forslaget om ølsalg på bensinstasjoner og blant annet vist til at det her i landet er etablert et klart skille mellom bilkjøring og alkohol.

Tilsyn sier nei til avgiftskutt for små bryggerier

Tilhengerne av en liberalisering hevder gjerne at dette ikke handler om å gi økt tilgjengelighet til alkohol, men at det er på tide å endre gamle og utdaterte regelverk. De mener at når folk endrer sine handlevaner og det introduseres ny teknologi bør også alkoholloven justeres. Det argumenteres ofte med at en liberalisering vil gjøre det både enklere og mer praktisk for folk flest.

Også etter dagens regelverk omsettes alkohol på nett. Vinmonopolet har nettbutikk og dagligvarekjeder kan søke om kommunal tillatelse for å levere øl hjem til sine kunder. Enkelte kommuner tillater dette, mens andre sier nei. Avslag begrunnes blant annet med at netthandel gjør det vanskelig å kontrollere hvem som handler. Det bør derfor utredes om nasjonale retningslinjer kan sikre en bedre kontroll av kjøpernes alder og lik praksis i kommunene. Men alkoholpolitikk må handle om mer enn hva som er praktisk for kundene og lønnsomt for forretningene.

Nordmenn drikker mindre

Det er sammenheng mellom lettere tilgjengelighet og økt forbruk. Misbruk av alkohol er et stort problem for enkelte, for familier og for samfunnet. Det er gode helsepolitiske grunner til at vi har tydelige regler for alkoholsalg. Norge i dag godt fungerende alkohollover. Vi ser ingen tungtveiende grunner til å foreta en liberalisering av hverken Vinmonopolets eller dagligvarebutikkenes regler for alkoholsalg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder