LEDERSKAP: – Likestilling er ikke er nådd før det er like selvfølgelig for kvinner som menn å lede alle områder av samfunnet, skriver kronikkforfatterne. Foto: Minotenk.

Debatt

Født til å lede!

Vi må dyrke lederkultur blant jenter.

LINDA NOOR, daglig leder Minotenk
UMAR ASHRAF, fagansvarlig Minotenk

Vi kjenner alle jenter og kvinner med lederegenskaper, egenskaper som ikke alltid blir oppfattet som positive når de besittes av kvinner. Egenskaper som fort blir sett på som «bitchy» og usympatiske hos kvinner, og ikke handlekraftig og beslutningsdyktig, som hos menn. Kvinners lederegenskaper må bli like fremdyrket og selvfølgeliggjort som menn sine.

Snaue én av fire kilder i norske nyhetsmedier kvinner. Et overveldende flertall av leserinnlegg som sendes til avisene er forfattet av menn. Dette gjelder også i politikken. Den er fortsatt dominert av menn, både på lokalt og nasjonalt nivå. Det er også få kvinnelige ledere  i norske bedrifter. Så få at regjeringen tidligere i år så seg nødt til å sende brev til 500 bedrifter med oppfordring om å få flere kvinner opp og frem. Hvis vi ser på kvinner med minoritetsbakgrunn, er det enda færre. Dette til tross for at kvinner med minoritetsbakgrunn, lenge har utmerket seg i høyere utdanning.

les også

Gratulerer med dagen, Wally!

Konseptet «glasstak» er omdiskutert, og viser til «usynlige» barrierer for at kvinner eller andre grupper ikke når til topps i arbeidslivet. Noen mener det bare er en myte, mens andre viser til strukturer, kulturer og muligheter, som i sum påvirker individers muligheter. Disse hemmende strukturene kan være enda mer omfattende for kvinner med minoritetsbakgrunn.

Ingen av parolene i årets 8. mars-tog i Oslo adresserer viktigheten av flere kvinner eller mer mangfold i toppen. Akkurat hvor langt vi har igjen å gå reflekteres derimot i parolen om minoritetskvinner som lyder «Se oss, hør oss, gi oss arbeid!» – en parole som adresserer problemer med å i det hele tatt få en fot inn døra på arbeidsmarkedet.

LIN (Likestilling, inkludering og nettverk) arrangerer 8. mars et seminar om likestilling i hjemmet. De spør om innvandrerkvinner er dobbeltarbeidende. Dette er en kjent problemstilling fra samfunnet for øvrig, når kvinner de siste tiårene har blitt yrkesaktive og forfølger karriereambisjoner, har det snudd drastisk opp-ned på de tradisjonelle kjønnsrollene, som var normen i Norge inntil ganske nylig.

les også

Susanne Kaluza: «Hvilket jævla år er det egentlig?»

For at kvinner skal kunne være ledere og kombinere det med familieliv, må både det andre og tredje skiftet hjemme, deles med partner. Forskning viser at til og med i likestilte familier, er det fortsatt kvinner som tar hovedansvar for «det tredje skiftet»: koordinering og administrering på hjemmebane, i mange familier er det fortsatt også kvinnen som tar mesteparten av det andre skiftet: de konkrete omsorgsoppgavene og husarbeid.

Morsrollen og posisjonen som «innenriksminister» i familien, veier svært tungt i mange miljøer, men kvinner kan og bør spille en like viktig rolle også ute i samfunnet. Og her må vi ta grep fra barnsben av: jenter må oppfordres og oppdras til å ta ordet, til å ta sjanser og hevde seg. Til å ikke alltid tenke at dette kan noen andre bedre enn meg. Sikte høyt, falle og reise seg igjen. Og igjen.

Minotenk kjører denne uken kampanjen #hunbørlede, for å stimulere en sterkere lederkultur for unge kvinner. Vi løfter frem kvinnelige ledere som rollemodeller og inspiratorer i uken frem mot 8. mars. Vi trengs å minnes på at likestillingen ikke er nådd før det er like selvfølgelig for kvinner som menn å lede alle områder av samfunnet!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder