PAPPATID: – Forskning om samspill mellom fedre og deres små barn viser at både hvor mye tid man er sammen, og kvaliteten på samværet er viktig for barnas sosiale utvikling, skriver kronikkforfatteren. Foto: Jan Haas / Picture Alliance

Debatt

Mann deg opp da, mann!

Flere mammaer må gi fra seg tittelen som administrerende direktør i hjemmet, og slippe pappaene til i omsorgen for barna.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

LINDA HOFSTAD HELLELAND, barne- og likestillingsminister (H)

Linda Hofstad Helleland. Foto: Vågenes, Hallgeir

Likestilling er ikke en sak kun for kvinner. Menn er nødt til å ta likestillingskampen for seg og sin familie, og det kan hende de må ofre noe på veien. Likestilling kommer ikke av seg selv. Det gjorde den ikke for kvinnene og det kommer den heller ikke til å gjøre for deg, mann. Derfor må det etableres en pappakultur – også på jobben.

Vi har kommet langt, men når jeg leser om holdninger blant arbeidsgivere som fører til at menn sliter med å satse på karriere og fortsatt være tilstedeværende fedre, så skremmer det meg. Det er gammeldags og det må vi få slutt på. I Institutt for samfunnsforsknings rapport fra 2017 om fedre som ikke tar ut hele fedrekvoten forklarer for eksempel noen av fedrene at de ikke tok ut full fedrekvote fordi de opplevde risiko knyttet til jobb, inntekt og karriere. Det er ikke til barnas beste. Vi trenger en holdningsendring som anerkjenner fars rett til å være sammen med sine barn.

Kvinner har kjempet kamper for stemmerett, for å bli prester, for loven om selvbestemt abort, for likestillingsloven, for homofiles rettigheter og for barnehager. Tror du dette har kommet av seg selv?

les også

«Den politiske plattformen vitner ikke om noen dreining mot sentrum fra Høyre og Fremskrittspartiets Sundvolden-erklæring, heller tvert imot.»

Det har jo ikke det. Det har kostet. Det koster å endre kulturen i samfunnet. Det koster å endre jobbkulturen din. Jeg vil at det skal etableres en pappakultur på arbeidsplassene der det i dag ikke er like naturlig at mennene er hjemme sammen med barna som det er for mødrene.

Ledere har en viktig oppgave i å støtte mennene som vil ta pappapermisjon eller hente i barnehagen. Det er viktig å legge til rette for at familiene får løst hverdagspuslespillet. Både menn og kvinner vil ha familieliv. Arbeidsgiverne må slutte å være bremseklosser i likestillingsarbeidet.

Uavhengig av fødselstidspunkt tar omkring sju av ti fedre ut nøyaktig fedrekvoten. Statistikken viser at da kvoten ble redusert fra 14 til ti uker, reduserte fedrene sitt uttak av foreldrepengedager.

Vi vil at foreldrepermisjonen skal deles i tre:15 uker til mor og far og 16 uker til fri fordeling. Barn og familier er ulike, og har ulike behov. Gjennom en slik tredeling sikrer vi fleksibilitet og frihet for familiene til å velge de løsningene som passer best for dem. Derfor er jeg imot den todelingen som blant annet NHO og Ellingsæterutvalget har tatt til orde for.

Når foreldrene har 16 uker til fri fordeling, kan like gjerne far som mor ta disse. Jeg vil oppfordre flere fedre til å kjempe for mer pappatid med barnet, og arbeidsgivere om å legge til rette for at fedre kan ta ut mer av foreldrepermisjonen. Hvis fedrene kommer sterkere på banen og tar ut en større del av foreldrepermisjonen, er det bra både for barnet og for likestillingen i hjemmet.

les også

«Hvorfor må man på død og liv tilbake i jobb når man står med den største og viktigste arbeidsoppgaven i armene?»

Forskning om samspill mellom fedre og deres små barn viser at både hvor mye tid man er sammen, og kvaliteten på samværet er viktig for barnas sosiale utvikling. Når fedrene tilbringer lengre tid alene sammen med barna, tar de mer ansvar hjemme. Dette er positivt for fedrene selv, for mødrene og ikke minst for barna, som får et nært og godt forhold til begge sine foreldre.

Flere mammaer må gi fra seg tittelen som administrerende direktør i hjemmet, og slippe pappaene til i omsorgen for barna. De må ha tillit til at mannen pakker sekken riktig, tar med ekstra skift og fikser kaken til dugnaden. Vi vil at mannen skal være superpappa og ta ut kvoten sin og mer enn det. Men til syvende og sist vil vi kvinner ha det siste ordet. Vi kvinner må lære oss å gi slipp. Hvis far får være mer alene med barnet, så tar han mer ansvar.

For å få til et mer likestilt arbeidsliv tar jeg fem initiativer:

Likestilling starter i barnehagen og skolen. Et mer likestilt arbeidsliv krever at flere velger utradisjonelle utdanninger.

Arbeidsgivere må slutte å være bremseklosser for likestilling. Jeg vil invitere arbeidsgiverorganisasjonene til et samarbeid for å endre gammeldagse holdninger og bli kvitt bremseklossene.

Vi trenger flere kvinnelige ledere og rollemodeller i næringslivet. Jeg vil samarbeide tett med næringsministeren for å sikre fullt trykk på dette arbeidet også fremover.

Oppgjør med seksuell trakassering i arbeidslivet. Seksuell trakassering er uakseptabelt og ulovlig. #metoo-kampanjen har bidratt til å sette temaet på dagsorden, og dette er et tema jeg vil ha høyt på dagsordenen fordi seksuell trakassering i arbeidslivet bidrar til mindre likestilling.

Menn må ta likestillingskampen. En tredelt foreldrepermisjon vil bidra til at flere menn bruker mer tid hjemme sammen med barna sine, samtidig som familiene har valgfrihet når det gjelder hvordan den siste tredjedelen skal fordeles.

les også

Pelsdyr, pappapermisjon og politikk

For det er ikke hovedindeksen på Børsen som kommer og besøker deg på sykehjemmet. Eller den strategien som ble så utrolig bra som du og teamet ditt lagde for sjefen din. Det er barna dine. Så ta likestillingskampen på jobben og hjemme.

Gjør det i det minste for barna dine.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder