Leder

Tiden er over for engangsplast

Miljøpartiet De Grønnes forslag om å forby engangsplast bør få bred tilslutning.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Miljøvern og klimapolitikk kan være en krevende balansegang mellom ulike interesser og hensyn. Det er ikke alltid helt klart hvilke tiltak som gir størst effekt, hverken på kort eller lang sikt. Det ser vi for eksempel i biodiesel-saken, der et såkalt klimatiltak gjør at norske bilister ender med palmeolje på tanken. Men av og til er miljøvern enkel politikk. I de rette sakene kan forbud, krav og standarder bidra til å fjerne produkter som er til skade for miljøet og naturen, og erstatte dem med andre produkter som er bedre. Det har skjedd med spraybokser, med vaskemidler og med en rekke papirprodukter.

Nå er tiden inne for at vi kvitter oss med de store mengdene engangsplast som forurenser naturen, og erstatter den med nedbrytbare produkter. Det er ingen grunn til et engangsbestikk, kopper og andre produkter som ikke er beregnet for bruk over tid skal lages i materialer som ikke kan brytes ned. Teknologien for å få det til eksisterer, nå trengs det politikk som kan gi oss dette ørlille grønne skiftet.

MDG behandler i helgen et forslag om å « ... forby ikke-nedbrytbar engangsplast, plastposer og engangsbestikk der hvor miljøvennlige alternativ finnes». Det forslaget er godt og konkret, og vil gi umiddelbar virkning. Plastforsøpling er et betydelig problem i verden, og ved at rike og utviklede land lager markeder for innpakning, poser og engangsservise som brytes ned, er vi med på å gjøre noe med problemet. Ingen måltider på fly eller tog blir dårligere av å bli spist med bestikk som kan komposteres etterpå, og så lenge bæreposen tåler vekten av matvarene er det vanskelig å se for seg at noen skal protestere hvis de blir laget av et annet materiale. Det er bare noen eksempler på hvor modent dette forbudet er.

MDG har mange dramatiske og vidtrekkende forslag med store konsekvenser. Dette er ikke ett av dem. Derfor håper vi det får tilslutning fra flere partier. De gangene det dukker opp så klare miljøsaker er det bare å kaste seg på. Noen ganger er det enkelt å gjøre det som er rett.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder