VIL ENDRE SYKELØNNSORDNINGEN: Vibeke Hammer Madsen i Virke. Foto: KRISTER SØRBØ

Leder

Nordmenn er ikke sykere enn dansker og svensker

Det bare ser slik ut på fraværet.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det norske folk er langt oftere sykmeldt enn våre nordiske naboer. Tallene viser at nordmenn i snitt er sykmeldt nær 15 dager i året. Svenskene klarer seg med tre dager mindre, og i Danmark er snittet på 8,5 dager.

Det har fått arbeidsgiverorganisasjonen Virke til å etterlyse debatt om den norske sykefraværsordningen. Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen sier til VG at forskjell i sykelønnsordningen er den viktigste forklaringen på det høye sykefraværet, ikke at nordmenn er mer syke.

les også

Nordmenn mye mer sykmeldte enn dansker og svensker – Virke krever innstramminger

Og det er vi enig i. Det er lite sannsynlig at det norske arbeidslivet er råere enn det svenske og danske. Tvert om har norske arbeidstagere et godt ordnet arbeidsliv med tilgang til mye ferie, permisjonsordninger og andre velferdsordninger. Helsevesenet er også godt. Den viktigste forskjellen er at i Norge får vi full lønn fra første fraværsdag.

Dette er et område politikerne knapt tør å ta i, fordi det er en dårlig stemmesanker å kutte i folks goder. Problemet her er at også organisasjonene har sørget for status quo med sin allianse imot forandring. LO og NHO har felles interesse av å ikke røre sykelønnen, fordi staten tar en så stor del av kostnadene.

les også

Sykelønnsordningen kan bli endret

Dette koster oss nordmenn årlig nær 70 milliarder kroner. Også arbeidsgiverne må punge ut, ifølge Virke koster sykefraværet dem 27 milliarder årlig. Likevel har arbeidsgivere fryktet alternativet mer. En omlegging vil føre til at de får mer ansvar for tilrettelegging. Kanskje vil de måtte være med på å betale gjennom hele sykemeldingsperioden. Og LO, på sin side, vil naturligvis ha full dekning.

Å overta det svenske eller danske systemet er ikke nødvendigvis noen god løsning for oss. Karensdager, slik de har i Sverige, har for eksempel den bivirkningen at folk kan bli lenger borte fra jobben. Det er dessuten langtidssykefraværet vi aller helst bør gjøre noe med.

les også

Frp-topp: – Biologiske forskjeller gjør at kvinner vil jobbe mindre enn menn

Vi trenger en debatt med konkrete løsninger. Men fortsatt krangler vi om vi i det hele tatt skal ta debatten. Nå bør vi ta steget. Det er godt dokumentert at reduserte sykepenger reduserer sykefraværet. De norske, gode velferdstjenestene blir bedre med en liten egenandel.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder