ALLE PÅ NETT? – Alle de skandinaviske landene skal over på 5G-nett, og vi har alle ambisjon om å holde oss i den digitale eliteserien. Skal vi gjøre det hver for oss, eller tenke samarbeid, spør Ap-lederen. Foto: Bjørn Haugan

Debatt

Jonas Gahr Støre: Nordisk industrisamarbeid om 5G!

Norge må evne å tenke industripolitisk stort. I vår tid handler det om både industripolitikk og sikkerhetspolitikk. Det er derfor jeg tar til orde for å undersøke muligheten for et nordisk samarbeid om utbygging av 5G-nettet.

JONAS GAHR STØRE, leder i Arbeiderpartiet

Bak 5G skjuler det seg mer enn en ny plattform for mobil- og smarttelefoni i Norge. 5G er alt hva 4G er, pluss mye mer; høyere hastighet, større omfang, bedre kapasitet. Når 5G-nettet kommer på plass, kan vi få en mye tettere kombinasjon av smarttelefonens muligheter, bestilling og 3D-printing av varer og innfasing av kunstig intelligens – blant annet med selvstyrende kjøretøy og fartøy. Telenor-sjef Sigve Brekke kaller det en «perfekt storm» som vil omfatte og utfordre alle - enkeltmennesker, bedrifter og offentlig sektor.

Det er tre mulige leverandører av den plattformen som skal gi oss 5 G-nett; kinesiske Huawei, svenske Ericsson og finske Nokia. Huawei fikk ansvaret for å levere 4G-nettet. Jeg har ikke hørt annet enn at selskapet leverte utstyret og tjenestene de skulle, på en ryddig måte.

les også

Mobilen er blitt et våpen i ny krig

I de fleste demokratiske land går det likevel en diskusjon om sikkerhetsrisikoen knyttet til hvem som leverer 5G-nettet. Det hevdes at de som leverer en slik plattform, også kan få kontroll over kritisk infrastruktur med mulighet til å avskjære tilgang på informasjon, åpne for avlytting og innhente informasjon ulovlig.

PST har i sin siste rapport om trusler mot samfunnets sikkerhet, pekt på denne utfordringen. Etterretningen advarer mot å gjøre seg avhengig av følsomt utstyr fra land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med. Det som er helt klart, er at Norge ikke kan gjøre et slikt innkjøp under politisk press og trusler om sanksjoner. Noe slikt ville tale mot, ikke for, samarbeid med det aktuelle selskapet.

les også

Nye trusler mot Norge

Norge er blant de mest digitaliserte landene i verden. Norske myndigheter må derfor holde farten oppe i anskaffelsen av 5G-nett. Men utbygging handler om mer enn hvordan vi på en trygg måte utvikler fremtidens stor kommunikasjonskanal: Det handler om trygghet for jobber og tjenester i morgendagen Norge.

Da bør vi i utgangspunktet ikke utelukke noen kvalifiserte tilbydere fra konkurransen om å levere. Men vi kan og bør stille krav, og vi kan utvide perspektivet. For ligger det ikke en spennende industriell utfordring i dette? Det er her Norden kommer inn i bildet.

De nordiske landene er alle langt fremme i digitalisering og nettbruk. Vi skal alle over på 5G-nett, og vi har alle ambisjon om å holde oss i den digitale eliteserien. Skal vi gjøre det hver for oss, eller tenke samarbeid?

les også

PST: - Vi må være oppmerksomme på Huawei

To av verdens tre leverandører av systemene som trengs, er nordiske. Den norske regjeringen bør ta initiativ til at de nordiske landene ser på mulighetene for et industrielt samarbeid om 5G-etablering i Norden. Det handler om å bygge digitale plattformer. Men det handler også om å utvikle de tjenestene plattformen åpner opp for.

Norge har ledende, teknologiske spissmiljøer innen forskning, utvikling og produksjon av digitale programmer og tjenester. En felles, nordisk satsing kan gi en spennende utviklingsarena også for norske aktører, med mulighet for å skape nye arbeidsplasser. Jeg mener vi har mange muligheter å hente i tettere nordisk samarbeid. Vi har ulik tilknytning til EU og NATO, men alle de nordiske landene er del av et EØS med like spilleregler innen handel og økonomi. Vi har et velutviklet sikkerhetspolitisk samarbeid. Vi har så mye felles når det gjelder kultur og samfunnssyn, at nettopp utvikling av den kritiske infrastrukturen knyttet til teknologi, bør egne seg for samarbeid.

Spørsmålet er om vi for tiden har en regjering som evner å tenke industripolitisk stort, og som forstår at om et nordisk 5G-samarbeid skal bli noe av, så er det nettopp politikk som kreves. Selvsagt må det stilles krav til kostnader, kvalitet og kapasitet. Men det kreves også politisk vilje, handlekraft - og ambisjoner for Norge som industrinasjon.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder