Trump er villig til å sette atommakt bak kravene.

Trump er villig til å sette atommakt bak kravene. Foto: Roar Hagen VG

Trump og den store klubben

Den amerikanske, republikanske presidenten Theodore Roosevelt formulerte en gang en uformell instruks for amerikansk håndtering av utenrikspolitikken: « Snakk vennlig, og ta med deg en stor klubbe».

VG Leder
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Underforstått: USA skal tilnærme seg problemene med diplomatiske midler, men aldri la det være tvil om at man kan sette makt bak kravene. President Donald Trumps tale til FNs generalforsamling tirsdag ettermiddag norsk tid, tok det diametralt motsatte utgangspunkt. Trump gjorde det utvetydig klart at han under gitte forutsetninger ville være villig til å totalt ødelegge Nord Korea. Han kalte også Nord Koreas despot Kim Jong-un for «rakettmannen», og han betegnet USAs atomavtale med Iran som ble inngått under hans forgjenger Barack Obama som «pinlig for USA». Ingen amerikanske presidenter, eller statsledere fra andre demokratiske stater, har brukt et slikt språk i FN før. FN ble grunnlagt i kjølvannet av 2. verdenskrig for å skape et globalt forum hvor statsledere fra hele verden skal kunne møtes og snakke sammen for å kunne unngå væpnet konflikt. De største optimistene den gang håpet denne ideen var begynnelsen på slutten for all krig. De tok smertefullt feil. FN har sett hjelpeløst passivt på at bandittstater har tatt seg til rette, undertrykt sin befolkning og gått til angrep på andre land, mens yrkesdiplomatene har halt ut tiden med prat i hovedkvarteret i New York. Tålmodigheten med FN er tynnslitt mange steder, også blant de mange som er opptatt av at FN har en viktig rolle i det internasjonale samfunnet. Og ikke minst på høyresiden i USA, hvor man allerede under president George W. Bush ga uttrykk for at tiden var overmoden for å reformere systemet. Trump er Trump, og hans måte å ordlegge seg på, bør ikke sjokkere noen lenger. Skjærer man bort den bråkjekke retorikken og de twitter-vennlige postulatene, gir han stort sett uttrykk for det mye av den amerikanske høyresiden har ment lenge. Bekymringen talen etterlater er hans tilsynelatende mangel på vilje til å lete etter pragmatiske løsninger. Atomavtalen med Iran er langt fra perfekt, men den har skapt en langt bedre situasjon enn den USA og verden forøvrig står oppe i med Nord Korea. Trump viser ingen vilje til å følge partifelle Roosevelts råd om å prate vennlig. Faren er at han dermed ikke står igjen med andre alternativer til den store klubben.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder