DØD: Odin Olsen Andersgård ble bare 13 år gammel.
DØD: Odin Olsen Andersgård ble bare 13 år gammel. Foto:Line Møller,VG

Frithjof Jacobsen om Odin-saken: Sviket

MENINGER

De så hva som skjedde, men han ble ikke sett. De hørte om
mobbing, men han ble ikke hørt. Odin ble sviktet.

kommentar
Publisert: Oppdatert: 08.11.14 19:37

En trettenåring som forlater verden slik Odin Olsen Andersgård gjorde, det tror jeg ikke det finnes noen enkle forklaringer på. Å dele ut skyld og ansvar for det som skjedde er det ingen som har rett til. Historien om Odin, om de som mobbet og de som ikke klarte å gjøre noe med det, handler ikke om at noen har skylden for at han er borte. Den handler om det som skjedde, og ikke skjedde, da han var her.

Mobbing er konkret. Mobbing kan ikke prates vekk eller bortforklares. Den som blir mobbet er ikke i tvil om hva som skjer. Mobbing handler om å bli gjort ensom av andre. Om at noen tar den tryggheten du trenger for å fungere. Om at noen tvinger andre inn i et liv der krefter og tanker som skulle vært brukt på å leve, i steden blir brukt på å overleve.

Den ene

Å forsvare seg mot mobbing er det få som klarer alene. Skole, foreldre og andre voksne har ansvar for at barn og ungdom får en trygg oppvekst. Klarer vi ikke det, så sviker vi dem. En rektor på en skole har hundrevis av elever, men hver enkelt av dem har bare en oppvekst. Om en skole bare har ett tilfelle av mobbing på et år, så kan skolen statistisk sett være fornøyd, men for den ene som blir mobbet hjelper ikke det.

En skole som sender elevene videre i livet uten at de kan norsk og grunnleggende matematikk, ville ikke blitt akseptert. Skolen har noen klart definerte oppgaver med klart ansvar. De kan ikke snakkes vekk eller bortforklares med innsats. Det er resultatene som betyr noe, så må skolen gjøre det som er nødvendig. Mange norske lærere legger ned betydelig innsats for at elever som sliter, skal få den kunnskapen de trenger. De kan finne støtte og hjelp hos kolleger, i forskning og fag og i utdanningsetater.

Rett til mobbefri skole

Skoleårene kan bli ødelagt av mobbing. Det vet skolen, det vet omverdenen. Derfor har samfunnet forsket på mobbing og hvordan den skal møtes og bekjempes. Kunnskapen og metodene er tilgjengelige for lærere og rektorer. Kravene til dem også. På papiret har alle norske elever rett til en mobbefri skole, og skolen har plikt til å gi dem det.

Men det krever handling og innsats. Ikke bare det, det krever også resultater. Den skolen som bare vurderer sin egen innsats mot mobbing, og ikke resultatene, har ikke skjønt det. Mobbing er konkret, og krever konkrete tiltak.

De så på Odin Olsen Andersgård, men han ble ikke sett. De hørte hva som ble sagt om mobbing, men han ble ikke hørt. Odin ble ikke beskyttet. Hans død er vond å lese om. Å lese om det som kom før den også vondt, og det ville det vært om Odin var her fremdeles. Han ble sviktet. Han sa fra, men det skjedde ikke noe. Ikke nok.

Her kan du lese mer om