KONSERVATIV: – En velfungerende velferdsstat bidrar både til oppslutningen om og opprettholdelsen av markedsøkonomien og alle dens virkninger, skriver Høyres Heidi Nordby Lunde. Foto: Thomas Andreassen

Debatt

Nei, krisen gjør oss ikke alle til sosialdemokrater

Mange setter likhetstegn mellom fellesskap og stat. Men det er ikke staten vi har savnet de siste ukene, men våre mange nære fellesskap, familie, kolleger, venner og foreningsliv.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

HEIDI NORDBY LUNDE, stortingsrepresentant (H)

Krisen gjør oss alle til sosialister eller sosialdemokrater. Dette er en gjennomgangstone fra kommentatorer, politikere og samfunnsdebattanter på venstresida. Beviset er næringslivsledere som tidligere skulle ha seg frabedt statlig innblanding, men nå roper på krisepakker og statlig støtte, og en høyreregjering som blar opp pakke etter pakke.

Men selvsagt skal staten stille opp og kompensere for kostnadene og inntektstapet til de som har blitt utsatt for de mest inngripende statlige virkemidlene siden krigen. At markedsøkonomien og privat næringsliv settes ute av spill i en krisesituasjon, betyr ikke at vi ønsker en varig unntakstilstand. Snarere tvert imot. De fleste ønsker seg tilbake til normalen, der staten trekker seg tilbake og krisepakkene opphører.

De som tar statens krisepakker til inntekt for at vi alle nå har blitt sosialdemokrater, ser ut til å mene at vi som er for en godt regulert markedsøkonomi og gode rammebetingelser for privat næringsliv er tilsvarende mot velferdsstaten. Det er snarere tvert om.

les også

Gjenreisningen av Norge etter coronakrisen: Støre vil bruke mer oljepenger

En velfungerende velferdsstat bidrar både til oppslutningen om og opprettholdelsen av markedsøkonomien og alle dens virkninger. Den første sosiale trygdeordningen i Norge ble innført åtte år før Arbeiderpartiet fikk sin første representant på Stortinget. Helse- og velferdsordninger er ikke en oppfinnelse fra venstresida, men har ofte hatt en opprinnelse i frivillig sektor før de blir adoptert inn i offentlig sektor.

En omfattende velferdsstat er ikke det samme som en velfungerende velferdsstat, og det er der skillelinjene i politikken ligger. Det må være legitimt med en debatt om alle velferdsstatens ytelser og innretninger. Skal staten være mye for de som trenger den mest, så må den være litt mindre for oss andre.

Det er heller ikke nødvendigvis noen motsetning mellom enkeltindividet og fellesskap, men fellesskapet må løfte enkeltindividet, ikke utslette det. Den liberale rettsstaten er nettopp tuftet på ideen om enkeltindividets rettigheter opp mot kongemakt og stat.

les også

Ikke tull med 1. mai

Dessverre setter for mange likhetstegn mellom fellesskap og stat. Det er ikke staten vi har savnet de siste ukene, men våre mange nære fellesskap, familie, kolleger, venner og foreningsliv. Norge består ikke av ett, stort statlig fellesskap, men mange små.

Men det er kanskje riktig å si at pandemien har hatt samme effekt på norsk økonomi og næringsliv som mer stat og styring ville hatt. Venstresida vil bygge ned norsk olje og gass, forby deler av cruisenæringen, skattelegge flyreiser for å begrense flytrafikk og begrense bruken av privat sektor for å løse oppdrag på vegne av det offentlige.

Et Norge i krisetilstand er jo det nærmeste vi kommer SVs program uten å ha SV i regjering. Det finnes ingen krisepakker som kan kompensere for dette. Legger vi på radikal økning av skatter og avgifter til bedriftene og investorene som skal skape arbeidsplassene og verdiene som bygger samfunnet vårt, så vil det garantert føre til mer ledighet, færre skatteinntekter og dermed mindre å bruke på å styrke velferdsstaten.

les også

Når høyrefolk slutter å tulle

Så nei. Krisen gjør oss ikke alle til sosialdemokrater. Snarere tvert om. Noen av oss ønsker oss tilbake til en ny normal, der staten trekker seg tilbake og markedet begynner å levere de tjenestene og tilbudene vi vil ha, men gjerne på en bedre, smartere og grønnere måte.

Man skulle tro at krisen nettopp har vist oss verdien av både velferdsstaten på den ene siden og privat næringsliv og arbeid på den andre. Velferdsstaten kan ikke eksistere uten privat næringsliv, og privat næringsliv tjener på en velfungerende velferdsstat.

En god konservativ anerkjenner behovet for begge.

Les også

 1. Vi skal være Norge i morgen også

  Vi må ta vare på det velorganiserte arbeidslivet som bidrar til at Norge kommer gjennom coronakrisen. Derfor er 1.
 2. Amerikansk forfatter hardt ut mot Trumps coronarespons – roser Norge

  Forfatter og journalist Ann Jones kaller USAs coronahåndtering «katastrofal» sammenlignet med hvordan krisen har blitt…

Mer om

 1. Høyre (H)
 2. Arbeidsledighet
 3. Arbeidsliv
 4. Næringsliv

Flere artikler

 1. Vi skal være Norge i morgen også

 2. SV truer det nye næringslivet

 3. Ikke tull med 1. mai

 4. Raja svarer på kritikken – åpner for å justere coronapakken

 5. Frp med nye krav i helgen: Corona-milliarder til kommunene

Fra andre aviser

 1. Krisetiltakene mot corona er blitt 60 milliarder kroner dyrere i løpet av helgen

  Bergens Tidende
 2. Krisetiltakene er blitt 60 milliarder kroner dyrere i løpet av helgen

  Aftenposten
 3. Krisetiltakene er blitt 60 milliarder kroner dyrere i løpet av helgen

  Fædrelandsvennen
 4. Vi får ingen god gjenreising etter koronakrisen dersom den viktigste innsatsen får dårligst betalt

  Aftenposten
 5. Burde vi klappe litt for de private bedriftene også?

  Aftenposten
 6. Kristian­sand kan få skattetap på mellom 100 og 150 millioner kroner

  Fædrelandsvennen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder