VIL HA LAVERE PRISER: Rina Mariann Hansen og Raymond Johansen fra Arbeiderpartiet.

Debatt

Prisen for å drive med idrett må ned

Prisen for å være med i idrett har økt mye på få år. Mange steder meldes det om barn og unge som ikke har råd til å være med. Prisene øker etter hvert som ungene blir ungdommer. Dette rammer ikke bare familier med dårlig råd, prisene flere steder er sånn at familier med helt vanlig økonomi må strekke seg for å betale dem.

RAYMOND JOHANSEN, byrådsleder
RINA MARIANN HANSEN, byråd for kultur, idrett og frivillighet

Samtidig har de offentlige tilskuddene til idrettslagene aldri vært høyere. De fleste idrettsanleggene i Oslo er kommunale og det er gratis leie for barn og unge. I motsatt retning virker profesjonalisering og talentdyrkingen i idretten. Lønnskostnader, akademier, seniorlag, avgifter til særforbund, utstyr osv. drar kostnadene opp. Hvis dette ikke tas tak i nå, vil antallet som ikke har mulighet til å delta øke.   

Byrådet mener at det å overføre mer penger til idrettslagene ikke vil løse de grunnleggende utfordringene som ligger der. Løsningen er heller ikke å gi en sjekk til alle barn og unge. Det må bli billigere å være med. Idretten må ta kampen mot kostnader som ikke er strengt tatt nødvendige. 

Barn og unge skal ikke betale for de voksnes idrett eller betale for drift av særforbund. Kommunen må sammen med idretten vurdere hvilke virkemidler som kan brukes for å snu dette. Forfordeling av treningstid til idrettslag som tar dette på alvor, og kutt i økonomiske overføringer til idrettslag som fortsetter kostnadsspiralen, vil være noe byrådet vil vurdere i samarbeid med Oslo Idrettskrets.

les også

Trebarnsfar er lei dorull-salg: Kjære dugnad, kva skjedde?

Oslo kommune sitter på de to tingene det er størst knapphet på idrettsOslo - anlegg og treningstid. Og når vi i byrådet satser over 6 milliarder på å bygge nye idrettsanlegg forventer vi at idretten til gjengjeld tar tak i den eskalerende kostnadsspiralen. Vi skal fortsette å satse på Osloidretten, og da må vi samtidig sørge for at de nye svømmeanleggene, idrettshallene og kunstgressbanene vi bygger går til de som inkluderer flere barn og ungdom i idretten. 

Barn og ungdomsidretten skal ha treningstid i anlegg på ettermiddag og tidlig kveld. Voksne kan få tid, men det må ikke være i den beste tida for barn og unge. 

Vi vil bli strengere med hvem som får bruke våre anlegg. Idrettslag som er inkluderende vil premieres. De som setter opp prisene eller tar midler fra barn og unge og bruker på toppidretten vil stille bakerst i køen.

Idretten er tuftet på frivillighet. Mange idrettslag setter i gang gode tilbud for å rekruttere nye grupper, de inviterer inn nye foreldre som frivillige og gjør det lett for unger å begynne med noe nytt. Det er flere slike foregangsklubber vi vil ha, det motivasjonen ligger vel så mye i å bygge gode lokalsamfunn for ungene våre, som i å oppdage det nye stortalentet som kan få en internasjonal karriere. 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder