Ronja Bell Breisnes. Foto: AUF

Debatt

«25 under 25»: Vi har en regjering som er mot folket

Folk i Norge gjør sitt beste hver eneste dag. Men regjeringen gjør ikke sitt beste for folk i Norge.

RONJA BELL BREISNES, sentralstyremedlem i AUF

Når er sist gang vi hadde en regjering som mobiliserte så mange protestbølger som vi har sett under de siste seks årene med Erna Solberg? I løpet av de siste årene har Løvebakken, Torgallmenningen, Youngstorget og andre møteplasser vært fylt opp av sinte og frustrerte mennesker som protesterer mot en regjering som ikke forstår de.

Regjeringen er ikke på lag med arbeidsfolk. I 2014 gikk fagbevegelsen og arbeiderbevegelsen hånd i hånd over hele landet for å demonstrere mot regjeringens forslag til endring i arbeidsmiljøloven. I en tid hvor flere bransjer er preget av utrygghet i form av midlertidighet, press og usikkerhet over om neste måneds lønn strekker til, er regjeringens svar enda mer midlertidighet. Unge i dag får høre at de bare må finne seg i at arbeidsmarkedet er mer usikkert, at de ikke får like gode vilkår som sine foreldre og at midlertidighet er den nye «normalen». Før sto folk med luen i hånden, nå står unge med mobilen i hånden og lurer på når bemanningsbyrået skal gi de neste skift.

les også

Vi heiar på Distrikts-Noreg

Regjeringen er ikke på lag med kvinner. I 2014 kunne norske kvinner bare ane konturene av den virkelig kvinnefiendtlige politikken regjeringen fører. Et fåtall leger sin rett til å reservere seg fra å henvise til abort, ble viktigere enn kvinners rett til informasjon om og tilbud om å ta abort. Fire år senere så vi fortsettelsen av den blåblå politikken. 2018 vil bli husket som året hvor Frp og Høyre-regjeringen valgte å forhandle vekk kvinners rettigheter for å skaffe seg mer makt. For første gang siden abortloven ble til, har nå regjeringen begrenset kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

Regjeringen er ikke på lag med elevene. I 2016 gikk elevene ut i gatene for å demonstrere mot den urettferdige fraværsgrensen. På tross av at unge stadig vekk melder om økt press, stress og et testeregime uten mål og mening, ble ikke elevene hørt. Regjeringen, med Erna i spissen, valgte å trå enda flere regler, press og begrensninger på elevers frihet i hverdagen. Selv om tilsynelatende alle partier er enig om at frafall i skolen er et viktig tema, har regjeringens innføring av en rigid og gammeldags fraværsgrense er muligens med på å pushe enda flere elever ut av skolen.

Regjeringen er ikke på lag med framtiden. I 2018 startet de første store klimastreikene i norske byer. Elever over hele landet samles hver fredag for å stille klimakrav til politikerne i regjeringskontorene. I stedet for å komme de streikende elevene i møte, blir de møtt med stillhet. Mens de store byene i Norge klarer å kutte i utslippene, ser vi at de nasjonale klimagassutslippene går opp, og regjeringen sitter tafatt og ser på.

Rekken av demonstrasjoner beviser en ting: Folk i Norge gjør sitt beste hver eneste dag. Men regjeringen gjør ikke sitt beste for folk i Norge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder