Her ser vi raset ved Jølster og Vassenden. Foto: Fredrik Solstad

Leder

Natur uten nåde

Menneskene har lite å stille opp med når naturkreftene slippes løs.

Så langt vi vet, er et menneskeliv gått tapt etter skredene i Jølster. Det er ett for mye. En mann i 50-årene kjørte bilen som ble tatt av dødsraset over fylkesveien.

Politiet og NVE hadde kort tid i forveien, etter å ha tatt kontakt med en geolog fra Statens vegvesen som befant seg i området, åpnet veien etter at den i en periode hadde vært stengt på grunn av rasfare. I følge en pressemelding fra lensmannen i Sundfjord skal forholdene kort tid etter dette ha utviklet seg svært raskt, slik at de ikke tidsnok rakk å stenge veien på nytt. De involverte beklager sterkt utfallet.

les også

Politiet åpnet for trafikk – 15 minutter etter kom dødsskredet

I et værhardt land som Norge, med høye fjell og dype fjorder, er vi sårbare for brå skifter i temperatur og værforhold. Ekstremværet som utløste skred og flom i Sogn og Fjordane viser hvor utsatte enkelte lokalsamfunn er. Når raset går, er det lite menneskene kan gjøre for å stanse det.

Forebygging

Men om det er lite å gjøre når raset først går, er det mulig å begrense skadene. Det har skjedd mye i Norge på varslings- og sikringssiden de siste årene. Regionsjef i NVE Vest, Brigt Samdal, viser til tidligere sikringsarbeid som etter alt å dømme har reddet hus i rasområdet.

  • I Årsetelva lagde vi en forebygging for to år siden. Det er viktig at de tiltakene som er gjort fungerer i praksis. Det gjorde de, sier Samdal til VG.

Mange av husene var også gunstig plassert i forhold til rasene. Det kunne gått langt verre, både med hus og folk. Denne gangen var mange heldige.

les også

Klimaforsker: – Vil se hyppigere jordras i årene som kommer

Men det som har skjedd, forteller med all tydelighet hvor viktig det er å vurdere plassering og utforming når kommunene i fremtiden skal planlegge og godkjenne boliger og andre bygg. Med økt forekomst av ekstremvær må kommunene, særlig i utsatte områder, tenke nytt om hva de skal legge vekt på, og hvilke krav de skal stille.

Imponerende innsats

Etter hendelser som den i Jølster, kan vi alltid spørre om det er gjort nok. Om beredskapen har har vært god nok, om varslingene har fungert som de skal, og om offentlige etater har reagert raskt nok og massivt nok. Svarene på dette vil komme.

Det vi kan slå fast i dag, er at mange har gjort en imponerende innsats. Både redningsmannskaper og frivillige har jobbet døgnet rundt. Vi har sett frivillighet på sitt beste - og redningsfolk som kan jobben sin. Mennesker kan ikke stanse naturkreftene. Men med menneskelig innsats kan vi forebygge - og begrense skadene når ulykken er ute.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder