FOLK FLEST VIL HA TOG I NORD: En ny meningsmåling viser at 60 prosent er for jernbane til Tromsø. Foto: Ovind, Jan

Kommentar

Jernbane nordover? Ikke det lureste vi gjør

Folk flest vil ha tog til Tromsø og mange argumenterer med miljø. Men togene lenger sør, de skal humpe videre på diesel.

I en ny meningsmåling sier flertallet av oss ja til ny jernbane nordover. Det er forståelig. Togene har - til tross for sine signalfeil - godt rykte.

Likevel, i årene som har gått har det vært «nei», «nei» og «nei» for Nordnorge-banen. Den har vært utredet virkelig mange ganger, i utvalg, NOUer og flere egne stortingsmeldinger.

I 1980 skulle den koste fire og en halv milliard kroner. I dag er det snakk om 133 milliarder. Prosjektet har hele veien vært ulønnsomt. Dette er penger vi aldri får igjen.

les også

Ny måling: Tydelig flertall i hele landet er positive til jernbane i Nord

Et problem er lite folk, samt at norsk natur er så utfordrende at skinnene bør legges der det bor enda mindre folk. Men det er norsk standard at negative utredninger møtes med krav om nye utredninger.

En titt på de nyeste tallene er nedslående. For hver krone vi bruker på banen, taper vi en krone, i 75 år. Dette er skattebetalernes penger. Dessuten kolliderer prosjektet med naturverninteresser og samiske interesser. Nær halvparten av strekningen skal gå i tunnel, og her har man virkelig lagt seg i selen for å få ned tunnelandelen.

Og til forskjell fra tidligere år, har man nå et grønt argument. Sånt pleier å veie tungt.

Men ikke en gang det, er lett å kjøpe.

les også

SV-fylkesleder krever avklaring fra Vedum: – Prioriterer du Nord-Norge?

Min kollega Alf R. Jacobsen, viser i sitt lange forfatterskap uforlignelig kunnskap om naturressurser og nordområdene. Han argumenterer for jernbane til det som snart skal bli landets sentrum. For Nord-Norges olje, gass og strategiske posisjon, vil slå ut resten av landet, mener han.

Og hvem har hørt om et nasjonalt sentrum uten jernbane?

Oljeargumentet er dårlig nytt for den som ønsker Nordnorge-bane av hensyn til miljø. For om det er det sorte gull som skal opp, bør planene straks stoppes av de grønne. En jernbane som frakter ressurser og «know how» til oljen, vil øke utslippene. Det er olje- og gassnæringen som er hovedårsaken til at Norge ikke klarer sine klimamål.

Men alt nå, før vi kan skimte noe oljegjennombrudd i Barentshavet, er det vanskelig å slå fast at Nordnorge-banen er bra for miljøet.

Det trengs massivt med anleggsvirksomhet, undersjøiske tunneler, broer, betong og sement. Det betyr store CO2-utslipp (rundt 3 millioner tonn). Utbyggingen er så energikrevende at klimautslippene våre vil øke i 35 - 40 år etter at banen er tatt i drift, avhengig av alternativet man velger.

Det passer dårlig å øke utslippene når vi ettersigende har 10 - 12 år på oss til å bli klimanøytrale.

Nordnorge-banen er dessuten avhengig av å kobles på et nett som fortsatt går på diesel. Nordlandsbanen fortsetter med det ifølge i denne utredningen. Også Trønderbanen går på diesel, til tross for en langvarig kamp for elektrifisering.

Om det er utslipp vi er opptatt av, bør disse strekningene over på nullutslippsenergi. Dernest bør vi begynne med de fem store jernbaneprosjektene i NTP som er lønnsomme.

les også

Norge trenger jernbane i nord!

Mange vil selvsagt ha jernbanen av andre grunner enn miljø.

Men miljø er store, nye argumentet. Her er det meste annet gjennomutredet.

Tidligere i år kom rapporten fra våre transporteksperter, som punkterer argumentet for nye, massive jernbanesatsninger rundt om i Norge.

Her står det at vi bør slutte å sette oss mål som å overføre mer gods til bane og det å bygge mer jernbane, bare fordi vi liker transportformen. Vi trenger konkrete mål for det vi vil oppnå.

– Når utviklingen om få år kan gjøre det mulig å tilby transport på vei
uten klimagassutslipp, vil det kunne utfordre klimabegrunnede investeringer i jernbane, heter det i rapporten. Den slår fast at debatten raskt flytter seg til forslag som gir stor politisk prestisje og velgeroppslutning.

Slik bommer vi på målene.

les også

Vi må lytte til folkekravet fra nord

For er det kutt i klimautslipp vi vil ha, må vi sette oss akkurat det som mål. Det er ikke noe mål i seg selv å bygge jernbane.

Og ja, dette må selvsagt også gjelde sør for polarsirkelen. Det er ingen grunn til å bygge ny, ulønnsom og klimauvennlig jernbane noe sted i Norge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder