LAKSESKATT: – Vi som jobber i og med næringen håper Stortinget kan gi oss forutsigbarheten vi har ventet på i flere år, skriver forfatterne. Foto: MATTIS SANDBLAD, FRODE HANSEN

Debatt

Med havbruksnæringen på vei ut av krisen

VG skriver på lederplass om laks og skatt. Vi vil at laksenæringen skal bli en motor for å skape arbeidsplasser og sikre investeringer. Norge trenger det. Ikke minst nå som landet skal vekkes fra coronaens tornerosesøvn. 

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

OLE ERIK ALMLID, adm. dir NHO
GEIR OLVE YSTMARK, adm. dir Sjømat Norge
STEIN LIER-HANSEN, adm. dir i Norsk Industri

Næringen har spilt inn offensive forslag som kan bygge mer industri, flere arbeidsplasser, mer matproduksjon og øke investeringene i Norge. For å lykkes må næringen ha konkurransedyktige rammebetingelser. NHOs koronaundersøkelser viser at store investeringer skrinlegges eller skyves frem i tid.

For havbruksbedriftene er det to forhold som nå fører til reduserte investeringer: Det ene er usikkerheten i markedene. Den må vi leve med. Det andre er den langvarige diskusjonen om særskattlegging av næringen. Regjeringens skatteforslag er derfor et viktig steg nærmere forutsigbarheten alle vi som jobber i og med næringen trenger.

les også

VG MENER: Dårlig forslag til lakseskatt

Havbruket med leverandører skaper over 40 000 arbeidsplasser i Norge og produserer daglig 15 millioner måltider med laks og ørret. Beregninger viser at næringen vil bidra med over 200 milliarder i skatter og avgifter frem til 2030.  

Regjeringen vil heldigvis ikke innføre en overskuddsbasert grunnrenteskatt, men foreslår heller en produksjonsavgift som gir 500 mill. i årlige inntekter til kommunene og fylkene. Denne skal kompensere for at kystkommunene avgir areal til produksjon av fisk. I tillegg gir myndighetene bedriftene mulighet til jevnlig å kjøpe en liten økning i produksjonen.

Salgsinntektene gir milliarder og fordeles mellom staten, kystfylkene og vertskommunene. Ved å videreføre salg av økt vekst gir næringen betydelige bidrag til både statskassen og kommunekassen. Dette kommer altså i tillegg til at næringen selvfølgelig betaler ordinære skatter og avgifter.  

2020 er så langt blitt et år ingen kunne forestilt seg. De siste ukene har vi gradvis begynt gjenåpningen av samfunnet, men vi vil merke effektene av denne pandemien i årevis fremover. Norge har fått en dobbel krise med kollaps i oljeprisen og skroting av planlagte prosjekter innen oljen som har vært Norges viktigste næring. Arbeidsledigheten har ikke vært så høy siden 30-tallet, og inntektene til fellesskapet stuper. Vi må nå jobbe sammen for å bygge opp igjen et næringsliv som kan skape arbeidsplasser, vekst og viktige skattekroner.  

les også

Ernas skuffer begynner å bli fulle

Det har vært stor og bred motstand mot en grunnrenteskatt på havbruket. En overskuddsskatt på 40 prosent ville utkonkurrert norsk produksjon av laks. Dette er en næring som er i rivende vekst og utvikling til havs og på land verden over. Vi vil, og vi trenger, at denne råvaren forblir etterspurt fra Norge. Dersom den blir for dyr, vil andre vinne konkurransen om markedet. Dersom det er mer lønnsomt å investere i utlandet vil også norsk kapital heller bygge industri i andre land. Eksporten i sjømatnæringen ligger på ca. 95 prosent og vi eksporterte sjømat for over 100 milliarder i fjor.  

Med riktige rammer kan vi altså doble dette tallet innen 2030, og dermed doble skatteinntektene og arbeidsplassene. En videreutvikling av næringen i Norge vil gi investeringer, arbeidsplasser og aktivitet langs kysten. Det trenger vi nå mer enn noen gang. 

les også

På rikingenes parti

Vi som jobber i og med næringen håper Stortinget kan gi oss forutsigbarheten vi har ventet på i flere år. Det gjør de ved å skrinlegge overskuddsbasert grunnrentebeskatning, selge vekst som gir penger til staten, fylker og kommuner og innføre en moderat produksjonsavgift som går til kommuner og fylker.

Nå trenger vi rammer som ikke utkonkurrerer oss og flytter arbeidsplasser ut av landet, men som sikrer at sjømatnæringen blir en drivkraft i gjenoppbyggingen av Norge.

Bare slik får vi skapt verdiene som skal fordeles i fellesskapet.  

Mer om

 1. Laks
 2. Sjømat Norge
 3. Økonomi
 4. NHO
 5. Norsk Industri

Flere artikler

 1. Dårlig forslag til lakseskatt

 2. Fiskeriministeren til Støre: Jobber og verdiskapning er ikke noe du kødder med

 3. Arbeidsplassene må reddes nå

 4. Gjenreisningen av Norge etter coronakrisen: Støre vil bruke mer oljepenger

 5. SV truer det nye næringslivet

Fra andre aviser

 1. Regjeringen vil innføre produksjonsavgift på laks

  Aftenposten
 2. Økonomiprofessor mener regjeringens lakseavgift er uheldig

  Aftenposten
 3. Aftenposten mener: Fellesskapet går glipp av milliarder fra oppdrettsnæringen

  Aftenposten
 4. Ber Stortinget vente med ny oppdrettsavgift: – Henger ikke på greip

  Bergens Tidende
 5. Laksekommunene får mer

  Bergens Tidende
 6. Mowi med bratt resultatfall preget av coronapriser

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no