MENNESKER, IKKE PROFITT: – Systemet er feil, når barnevern blir profitt. Derfor ønsker SV i stedet et langsiktig samarbeid mellom det offentlige og ideelle som har mennesker, ikke profitt, som mål, skriver Inga Marte Thorkildsen (bildet) og Kari Elisabeth Kaski.
MENNESKER, IKKE PROFITT: – Systemet er feil, når barnevern blir profitt. Derfor ønsker SV i stedet et langsiktig samarbeid mellom det offentlige og ideelle som har mennesker, ikke profitt, som mål, skriver Inga Marte Thorkildsen (bildet) og Kari Elisabeth Kaski. Foto: Frode Hansen VG

Barnevern skal ikke skape profitt

MENINGER

At barnevernspenger forsvinner til fortjeneste, er helt uakseptabelt. Nå er det på tide med et nytt regelverk og et forbud mot profitt i barnevernet.

  • VG Debatt
Publisert:

INGA MARTE THORKILDSEN, byråd i Oslo (SV) KARI ELISABETH KASKI, stortingskandidat Oslo SV

Hovedpoenget i all grunnleggende velferd må være at fellesskapets penger skal gå til å skape velferd for folk flest, ikke formuer til noen få. Det er ikke tilfellet i dag. VGs avsløringer om hvordan stiftelsen Fyrlykta, forkledd som ideell aktør, har tatt ut millionutbytte i lederlønninger, kjøp av millioneiendommer i utlandet og høye styrehonorarer, viser at Oslo har gjort rett når vi har tatt et tydelig valg og utestengt Fyrlykta. Med SV i byråd prioriterer vi dem som bidrar til at barn får det bedre, ikke dem som ønsker å gjøre seg rike på fellesskapets midler.

SVs mål er at barnevernet skal gi barn størst mulig trygghet. Da må vi ha forutsigbarhet for barna og for de ansatte. Anbud og konkurranse bidrar til det motsatte. Barn kan miste hjemmene sine når selskaper taper anbud. Ansatte kan miste arbeidsplassene sine. Når vi kritiserer de kommersielle barnevernsselskapene, er det dette vi kritisere, ikke de ansatte, som ønsker å gjøre noe bra for barn. Men systemet er feil, når barnevern blir profitt. Derfor ønsker SV i stedet et langsiktig samarbeid mellom det offentlige og ideelle som har mennesker, ikke profitt, som mål.

I etterkant av Fyrlykta-avsløringen har både VG ved kommentator Hanne Skartveit og regjeringen ved Solveig Horne kommet med uttalelser som får dette til å framstå som et enkelttilfelle. Som et utslag av inkompetanse i forvaltningen. Men er det så enkelt?

Les videre: Aleris om Fyrlykta: Varselklokkene burde ha ringt fra første stund

Vi ser at utviklingen under de blåblå går i feil retning. Uten et politisk ønske om å begrense eller fjerne profitt fra grunnleggende velferdstjenester, vil kommersielle selskaper se sitt snitt til å gjøre fortjeneste. Det er all grunn til å frykte at våre skattepenger, som skulle gått uavkortet til vår felles velferd, havner i lommen på store selskaper som henter ut stor profitt. Slikt gjør at folk mister tilliten til politikerne. Det er alvorlig.

Det er en rekke ideelle aktører som gjennom mange år har gitt verdifulle bidrag til barnevernssektoren. Men det er ikke disse som blir prioritert under dagens styre. Det statlige barnevernet har økt sine innkjøp fra private leverandører med 40–50 prosent i løpet av de siste fire–fem årene. Omlag 70 prosent av de statlige kjøpene i 2015 skjedde fra kommersielle selskaper. Det var en kraftig økning fra året før. Dette er på Solveig Hornes vakt, og det er vanskelig å tro det ikke er en villet utvikling fra en Høyre-Frp-regjering.

VG MENER: Uklare rammer gir rom for aktører som Fyrlykta

Og på den kommersielle siden foregår det en storstilt monopolisering. Mens det for bare ti år siden fantes en rekke små tilbydere, er det nå utenlandske eiere som dominerer markedet. Nærmere 90 prosent av kommersielle barnevernstjenester leveres av fire store konsern, som har gjort barnevern til en særdeles lukrativ næring. Det kan også gi et dårligere barnevern på sikt. Gode måter å drive barnevern på kan bli holdt hemmelig av hensyn til anbudskonkurransene. Godt barnevern kan bli en forretningshemmelighet, i stedet for noe man deler raust med hverandre.

Omsorg skal være omtanke, og ikke profitt. Derfor ønsker SV et forbud mot profitt i velferden. Det er et politisk ansvar – og en ærlig politisk uenighet mellom høyresida og venstresida. Vi mener at hver eneste velferdskrone skal komme innbyggerne til gode, og ikke gå til profitt for eierne av kommersielle foretak. Det må også gjelde for stiftelser som kaller seg ideelle, men, som vi har sett, tar ut millioner i profitt. Dette er norske skattekroner som skulle gått til å hjelpe de mest sårbare barna, men som istedenfor forsvinner ut av landet og inn i lommene på anonyme forretningsmenn.

For å unngå slik sløsing, er vi nødt til å stille politiske krav. SV vil stoppe eieres muligheter til å ta ut profitt fra velferdstjenester som skattefinansieres av staten. Vi vil prioritere å innføre dette i barnehager, barnevern og asylmottak. Det skal ikke være sånn at en barnevernsinstitusjon eller en barnehage eller en skole skal kunne gå konkurs. Samtidig er vi nødt til å øke kompetansen i embetsverket vårt og stramme inn regelverket, slik at vi hindrer at lure forretningsmodeller utnytter smutthullene i velferdsstaten vår.

Vi er veldig stolte av at Oslo kommune har gått foran. Vi har vist at handlingsrommet for å stanse kommersielle aktører i velferden er større enn det skeptikerne skal ha det til. Men ikke alle kommuner har de økonomiske musklene til å ta den kampen. Derfor trenger vi handlekraftige politikere i regjeringen som vil følge dette opp nasjonalt, slik at fellesskapets penger kommer barna, ikke kommersielle krefter, til gode.

Her kan du lese mer om