Velferdsstat og innvandring: Professor Grete Brochmann ledet utvalget om de langsiktige konsekvensene for velferdssamfunnet av høy innvandring. Nå har det kommet enda en rapport som omhandler denne tematikken. Foto: Mattis Sandblad VG

Hele folket i arbeid

Integrering er en tosidig affære. Det krever noe av dem som kommer, og av de som er her allerede.

 • VG Leder

Artikkelen er over tre år gammel

En ny rapport fra seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret og hans kollegaer Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum viser at jo lenger nykommere bor i Norge, jo større blir avstanden mellom deres yrkesdeltagelse og yrkesdeltagelsen til andre nordmenn. De første årene går det fremover. Men så snur det. Etter fem-ti år er færre i arbeid, og flere går på ulike trygdeytelser.

Les artikkelen: Integreringen går feil vei

Dette er svært dårlig nytt. Skal vi bevare den norske velferdsstaten, er vi helt avhengige av at alle som kan jobbe, er i arbeid. Det er nettopp den høye sysselsettingen som bærer vårt velferdssamfunn - et av de beste og mest velfungerende i verden. Den grunnleggende samfunnskontrakten går ut på at innbyggerne skal yte etter evne, og motta etter behov. De skal gjøre sin plikt, ikke bare kreve sin rett.

BAK RAPPORTEN: Knut Røed, seniorforsker ved Frischsenteret.

Nylig kom det såkalte Brochmann-utvalget, som utredet de langsiktige konsekvensene av høy innvandring. Dette utvalget tegner et dystert bilde av situasjonen. Konklusjonen er klar: Dersom vi ikke lykkes med å få nykommerne i arbeid, står hele vår velferdsmodell i fare.

Les kommentaren: Kan Sylvi Listhaug redde velferdsstaten?

Ser vi rapporten fra Knut Røed og hans kollegaer i sammenheng med Brochmann-utvalget, blir det åpenbart at våre politikere fra alle partier må gå enda dypere inn i disse problemstillingene. Debatten om velferdssamfunnets fremtid må være kunnskapsbasert og fordomsfri. Den må bygge på fakta. Der vi vet for lite, må vi med åpent sinn hente inn ny kunnskap.

Vi vet allerede at nykommere som tar utdanning i Norge, deltar mer i arbeidslivet enn de som har utdanning fra hjemlandet - eller som mangler utdanning. Språkopplæring er viktig. Inkludering i arbeidsmarkedet og boligmarkedet er avgjørende for at nykommerne skal lykkes.

Det må lønne seg å jobbe. Derfor må vi også gå inn i de vanskelige dilemmaene. Kan vi for eksempel opprettholde våre velferdsytelser på samme nivå som i dag, dersom det viser seg at forholdstallet mellom de som er i jobb og de som lever på offentlige ytelser, ikke vil være bærekraftig over tid? Må vi skjerpe kravene til opptjening i folketrygden, slik at nykommere må bo lenger i landet før de får rettigheter til ulike ytelser?

Skal vi lykkes med et Norge i endring, må vi sørge for at alle de som kan, deltar med sitt. Det skylder vi både de som kommer hit, og de som er her allerede.

Hør podcasten "Skartveit" med Grete Brochmann her

Les også

 1. Fjern hindre for integrering

  Å få flere flyktninger og innvandrere i arbeid er ikke bare viktig for samfunnet.
 2. Kan Sylvi Listhaug redde velferdsstaten?

  Kanskje er det Sylvi Listhaug som best kan få flyktninger inn i det norske samfunnet.
 3. Integreringsmodellen trenger en fornyelse

  Debatten om integrering er kompleks. Derfor er det summen av…
 4. Flyktninger og velferdsstaten

  Innvandring setter velferdssamfunnet vårt på prøve. Brochmann-utvalget gir gode svar – så langt det er mulig.

Mer om

 1. Innvandring
 2. Flyktningkrisen i Europa
 3. Arbeidsliv
 4. Solberg-regjeringen
 5. Politikk

Flere artikler

 1. Ny studie om flyktninger i arbeidslivet: Integreringen går feil vei

 2. Svenske og norske tilstander

 3. Fjern hindre for integrering

 4. Pluss content

  Svenske og norske tilstander

 5. Ny studie om flyktninger i arbeidslivet: Integreringen går feil vei

Fra andre aviser

 1. – Innvandringsdiskusjonen gir mye støy og konflikt

  Aftenposten
 2. Hvor blir det av reformene, Erna og Siv?

  Aftenposten
 3. Listhaug skal lage Frps nye og strenge innvandringspolitikk: – Helt katastrofale tall som lyser mot oss

  Aftenposten
 4. Denne kurven viser hvorfor det ikke er nok at det går bra med innvandrernes barn

  Aftenposten
 5. Til mor og barns beste

  Fædrelandsvennen
 6. Studie: Integrering i feil retning i Norge

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no