SVARER: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

SVARER: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Foto: SIMON MAINA / AFP

Debatt

Klimapolitikken setter kursen for næringslivet

Det trengs ingen ny kurs for grønn næringsutvikling i Norge, men det trengs vilje til å holde kursen over tid.

OLA ELVESTUEN, Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V)

Stortingsrepresentanter fra Ap, Sp, SV og MDG etterlyser en ny kurs for grønn næringsutvikling i VG 24. juni. Men forslagene deres slår inn vidåpne dører.

Regjeringen oppnevnte i juni 2015 et ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Næringslivet ble invitert til lage veikart til nullutslipp for alle bransjer. Dette arbeidet har fått fram hvilken rolle næringslivet kan spille i det grønne skiftet, og hvordan myndighetene må bidra.

Denne uken gjorde vi opp status da regjeringen inviterte til næringslivets klimakonferanse. Vi er på rett vei, men tempoet må opp.

En sektor som utmerker seg positivt, er skipsfarten. Takket være tøffe klimakrav i offentlige anbud, en modig maritim sektor og treffsikre støtteordninger, er Norge helt i front på grønn skipsfart. Innen 2022 vil rundt 80 av landets ferger ha batterier installert.

les også

Ny kurs for grønn næringsutvikling!

I forrige uke la regjeringen fram Handlingsplan for grønn skipsfart, som viser hvordan vi kan få opp tempoet for å nå målet om halverte utslipp fra innenlands sjøfart innen 2030. 

Norge er også helt i tet som marked for elbiler. Fra at hver åttende nye personbil var en elbil i 2014, er nesten halvparten av nye personbiler utslippsfrie så langt i 2019. 

Denne uken lanserte regjeringen et nullutslippsfond for næringstransport, hvor det i år og neste år skal brukes til sammen 1 milliard kroner. Nullutslippsfondet skal ta elbilsuksessen videre til varebiler og tyngre næringstransport. 

Fondet administreres av Enova, som er spesialisert på å utløse grønn teknologi. De har bidratt til over 10 000 grønne næringsprosjekter. 

les også

Forskjell på aktiv og aktivistisk næringspolitikk

Regjeringen har siden 2013 styrket alle virkemidlene for grønn teknologiutvikling. Vi har økt støtten til Enova, Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, og opprettet Nysnø klimainvesteringer. Støtten har økt med rundt 76 prosent. I tillegg har vi opprettet Klimasats, som siden 2016 har delt ut rundt 600 millioner til klimatiltak i kommunene. 

Alle sektorer må bidra. For en uke siden inngikk regjeringen en intensjonsavtale med bøndene. Avtalen skal redusere klimagassutslippene tilsvarende 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021 - 2030. 

Samtidig fikk Equinor tilsagn på i overkant av 1,1 milliarder kroner fra NOx-fondet til å elektrifisere olje- og gassfeltene Troll C og Sleipner. 

les også

Rødt: – Norsk olje og gass er ikke en del av klimaløsninga

Regjeringens klimapolitikk handler ikke bare om å kutte utslipp. Det handler om å bygge nye grønne arbeidsplasser i distriktene. Det handler om norsk innovasjon i verdensklasse. Og ikke minst handler det om hvordan norsk teknologi, utviklet i samarbeid mellom stat og næringsliv, kan være motor for global endring. Teknologien vi utvikler her vil utløse mange ganger større utslippskutt når den tas i bruk i andre land. 

Bakteppet for den norske klimapolitikken er Parisavtalen, og avtalen om felles gjennomføring med EU. Målet er minst 40 prosent kutt innen 2030 og 90-95 prosent kutt i 2050. Avtalen med EU binder Norge til vår forpliktelse, uavhengig av hvem som styrer, og gir en forutsigbarhet om at den ambisiøse klimapolitikken ligger fast. Det er avgjørende når næringslivet skal fatte investeringsbeslutningene vi trenger for å nå klimamålene. 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder