UROVEKKENDE: – Opp mot 600 mennesker tar livet sitt hvert år i Norge. To av tre er menn, og mange av disse er menn over 60. Det er på tide å snakke om ensomhet, isolasjon og depresjon hos bestefar, skriver Flor. (Bildet er et illustrasjonsbilde.) Foto: Scanpix

Debatt

Når bestefar tar livet sitt

Eldre menn begår selvmord, vi hører bare ikke om det.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ANNELISE DYRLI FLOR, rådgiver Norges Røde Kors

Opp mot 600 mennesker tar livet sitt hvert år i Norge. To av tre er menn, og mange av disse er menn over 60. Det er på tide å snakke om ensomhet, isolasjon og depresjon hos bestefar. For hvordan skal det være mulig å leve videre når du plutselig blir alene, og den sosiale motoren i familien – kona – er borte? 

Røde Kors mener det er urovekkende at en såpass stor andel av selvmordene i Norge gjøres av eldre menn. Menn står for over 400 av 600 begåtte selvmord. Så mange som 102 menn over 60 år begikk selvmord i 2017. Dette betyr at tjuefem prosent av selvmordene blant menn, begås av menn i de eldste aldersgruppene. Mange av selvmordene er kamuflerte som ulykker, og eldre blir sjeldent obdusert. Derfor er det grunn til å frykte at mørketallene er mye høyere. 

les også

Wenche var deprimert i to år: Slik fant hun igjen livsgleden

Pluss content

Den 1. oktober er FNs internasjonale dag for eldre. Dagen er en viktig anledning for å løfte frem et av vår tids store tabuer: ensomme eldre menn som lider i stillhet.

Neste år kommer regjeringen med en ny handlingsplan for forebygging av selvmord. Den nye planen skal dekke både forebygging av selvmord i befolkningen og i helse- og omsorgstjenestene. Den nye handlingsplanen er derfor en passende anledning til å rette søkelyset på de som nettopp ikke får til å si det selv: Bestefaren som ikke orker mer. Den gamle onkelen og enkemannen som aldri fikk egne barn. For eldre menn tar livet sitt, vi hører bare ikke om det.  

At noen man er glad i velger å ta sitt eget liv, er et tap for fellesskapet de var en del av, og et tap for oss som samfunn. Vi som samfunn kunne gjort mer, flere må få hjelp tidligere. Da kan vi redde mange liv. Studier viser at mange har vært hos fastlegen kort tid før selvmordet uten at temaet ble brakt på banen. Det viser at fysiske plager fortsatt er enklere å snakke om. Primærhelsetjenesten skal som hovedregel utrede og behandle eldre med psykiske lidelser, mens ved alvorlige psykiske lidelser skal eldre få et tilbud fra spesialisthelsetjenesten. Ser man på dataene, får kun 13 prosent av den totale befolkningen over 60 år tilbud i psykisk helsevern. Dette til tross for at vi blir stadig flere eldre. Svikten av eldre skjer dermed fra systemnivå. 

Bestefars selvmord

Vi vet at personer som opplever ensomhet, ydmykelser, mobbing eller stor grad av mellommenneskelige konflikter, har økt risiko for å utvikle psykiske lidelser som angst og depresjon. Samtidig vet vi også at mange av de eldste eldre opplever betydelig grad av ensomhet og at mange mister sitt sosiale nettverk med alder. Mange har vært fortvilet en stund før de tar det fatale valget. VG skrev om 77 år gamle Bjørn som hadde vært plaget lenge, og som noterte «jeg vil dø» i almanakken sin uken før han tok sitt eget liv.  

Røde Kors sine frivillige møter de som sliter, og våre frivillige har kontakt med mennesker i sårbare situasjoner hver dag, hele året. Likevel klarer vi ikke å nå alle. De ensomme eldre mennene lider i stillhet. Hvorfor tillater vi oss som samfunn å svikte mennesker som har behov for hjelp? 

les også

Ett selvmord per 40. sekund – WHO krever tiltak

Noen ganger kan det være vanskelig å banke på en stengt dør når ingen svarer. Men som medmennesker er det helt avgjørende at vi tar det ekstra skrittet når noen stenger seg inne. Vi må bry oss!

I forrige handlingsplan for forebygging av selvmord ble eldre menn kort en gang, og ett punkt var et konkret tiltak: å gi «støtte til å utvikle aktiviteter og tiltak for å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning blant eldre». Dette synes vi er fint, men samtidig må myndighetene innse at vi enda ikke har et helhetlig psykisk helsetilbud for eldre. Røde Kors mener at alle eldre med psykiske helseutfordringer skal ha tilgang på god omsorg, helsehjelp og bli tatt på alvor. Derfor håper vi nå at regjeringen prioriterer eldre, og særlig eldre menn, inn i den nye planen for selvmordsforebygging. 

les også

Lars Martin ville drikke seg i hjel: Slik kom hen seg ut av avhengigheten

Pluss content

Den beste medisinen for et menneske er et annet menneske. Her kan vi alle være med å gjøre noe.
 Vi foreslår tre konkrete tiltak for selvmordsforebygging blant eldre menn: 

  • Tør å be om hjelp. Tør å si ifra om du sliter. For eksempel kan du ringe 116 123 (Mental Helses hjelpetelefon), om du har selvmordstanker. 
  • Tør å spørre hvordan menneskene rundt deg har det. Sett av tid og tål å hør svaret.
  • Bli besøksvenn, for eksempel i Røde Kors! Snakk med noen som er ensom. 

La oss gjøre FNs internasjonale eldredag 1. oktober til en dag hvor vi løfter oppmerksomheten om eldre menns psykiske helse og tør å gjøre noe med problemene. Alt for mange bestefedre har tatt livet sitt. Eldre menn begår selvmord, vi hører bare ikke om det.  

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder