DROSJESLIPP: Det viktigste for oss er uansett at det blir et bedre tilbud for passasjerene, skriver statsrådene Dale og Røe Isaksen. Foto: TROND SOLBERG/MARTHE SMÅKASIN LIEN

Debatt

Vi må våge å tenke nytt om taxi

Dagens drosjeregulering er foreldet. Den er fra en tid da kollektivtilbudet og transportbehovet så helt annerledes ut. Vi vil endre regelverket fordi det er på høy tid.

JON GEORG DALE, samferdselsminister (Frp)
TORBJØRN RØE ISAKSEN, næringsminister (H)

Nå sørger vi for at det blir konkurranse i drosjenæringen. Med bedre konkurranse får passasjerene et bedre tilbud. Samtidig reduseres etableringshindringer, slik at det blir lettere for nye aktører å etablere seg.

Leder i Norges taxiforbund, Øystein Trevland, hevder i VG 2. mai at vi har lovet lavere priser. Det er feil. Vi har sagt at dagens drosjepriser er for høye og at mer konkurranse kan føre til billigere drosje.

Det viktigste for oss er uansett at det blir et bedre tilbud for passasjerene. Med mer konkurranse vil vi kunne se flere former for drosjer med et differensiert tilbud.

les også

Taxi-sjef: – Ikke én drosjesjåfør i Norge vil stemme Frp

Studier fra for eksempel Finland, som Trevland viser til, viser også at kundene er mer tilfreds med drosjetilbudet etter at mer konkurranse er innført. Dette har vært motivasjonen vår.

Vår motivasjon har ikke vært å fjerne dagens selskaper. Vi har stor tro på at mange av aktørene i markedet i dag også vil være der i morgen. Trevland skriver at drosjene bør være tilknyttet en kjent aktør med en viss markedsmakt. Dette kommer bare dagens drosjeselskap til gode.

De har nå over ett år på å forberede seg på den nye hverdagen. Med gode teknologiske løsninger, noe omstilling og tilpassing vil selskapene kunne møte den med en enorm konkurransefordel. Det finnes store innovasjonsmuligheter i bransjen og vi er sikre på at mange av dagens selskap ser mulighetene i dette.

Forbrukerrådet har i flere rapporter slått fast at folk ikke er fornøyde med dagens drosjetilbud og ikke er trygge når de tar drosje. Konkurransetilsynet har påpekt at dagens konkurranse ikke fungerer. Vi verken kan eller vil ignorere det.

les også

Uredelige statsråder om taxipriser

Vi har ikke glemt hvor turene kommer fra, snarer tvert imot. Dagens, og ikke minst framtidens, kunder bestiller sin drosje gjennom apper og andre teknologiske løsninger. På den måten kan de for eksempel sammenligne pris og se hvordan andre har vurdert sjåføren. Da har det lite å si at det står en lang drosjekø utenfor konsertlokalet. Dette kan redusere bruken av de såkalte «friåkerne».

Mange nordmenn har benyttet Uber eller andre lignende tjenester i utlandet og har opplevd dette som effektivt og enkelt å bruke. Uber forsøkte å etablere seg i Norge, men fulgte ikke norske lover og regler.

Regjeringen har jobbet lenge med å gjøre drosjemarkedet bedre. Også i framtiden må alle, inkludert Uber, følge de samme reglene slik at vi fortsatt har seriøse aktører som oppfyller kravene løyvehaver, sjåfør og bilen. Blant annet vandel, faglig kompetanse og EU-kontroll hvert år. Det betyr at ikke hvem som helst bare kan sette seg i bilen og kjøre drosje.

les også

Uredelige statsråder om taxipriser

I tillegg må alle biler som skal benyttes til drosjekjøring ha taksameter. Det er den mest effektive måten å hindre juks i bransjen. Samtidig er taksameter dyre å installere og operere. Dette er et reelt hinder for at mindre aktører kan etablere seg. Det gjør det også vanskeligere for sjåfører å jobbe deltid, siden de ikke vil få dekket inn kostnadene med taksameter. Det er derfor viktig å vurdere alternative løsninger, som mobile apper. Vi ser på alternativer til taksameter, men det skal ikke gå på bekostning av den viktige funksjonen – at det hindrer juks.

Drosjemarkedet fungerer ikke i dag. Omsetningen går ned og det er færre som benytter seg av drosjetilbudet. Vi har nå en gyllen mulighet til å gjøre noe. Vi kan være i forkant og utruste løyvehavere, sjåfører og selskap til morgendagens løsninger allerede i dag.

Vi må våge å gjøre noe nytt og oppfordrer Taxiforbundets medlemmer å være med på laget for å gi passasjerene et godt drosjetilbud både nå og for framtiden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder