Politidirektør Odd Reidar Humlegård har ignorert erfaringene fra Drammen, skriver artikkelforfatter. Foto: Helge Mikalsen VG

Debatt

Ta til fornuft, Humlegård!

De siste ukene har VG skrevet mye om prosessen rundt samlokalisering av nødsentralene for brann, politi og helse (SAMLOK)

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

JAN ERIK STRØM fungerende leder Politiet Søndre BuskerudINGER LISE HALLGREN, prehospitale tjenester, Vestre VikenKIM HAUGAN, daglig leder Vestviken 110Onsdag 24.5 svarte politidirektør Humlegård på fremstillingen som er gitt i VG. Han kjenner seg ikke igjen. Det forstår vi godt. Samlokalisering har aldri vært noe overordnet mål for POD, og de valgte å se bort ifra erfaringene fra Drammen ved valg av hovedsete. Det er ikke redegjort for hvordan sju års samvirkeerfaring skal ivaretas. Vi er heller ikke kjent med at det er utført en konsekvensutredning av å legge ned SAMLOK i Drammen. Sentralen med sju års erfaring, som fikk bestått den 22.7.2011 og som kan vise til kvalitetsforbedringer ved å redusere blant annet politiets responstider.

Les også: – POD stoppet karrieren til politimesteren

Vi er enig med politidirektøren i at det er utfordringer rundt samlokalisering av de tre nødetatene. Dette i seg selv burde derfor være et incitament for Humlegård til å beholde SAMLOK i Drammen. Om så hadde skjedd kunne vi hatt et snev at tro på at POD med Humlegård i spissen hadde ønske om å samlokalisere nødetatene i Norge.

I sin kronikk skriver Humlegård at «Helse har foreløpig ikke ønsket å bli med». Vi ser oss nødt til å hjelpe politidirektøren med fakta: Vestre Vikens AMK-sentral har allerede flyttet. De flyttet til nye lokaler i politihuset i 2010, lokaler bygget for dette formålet! Det er AMK-sentralen i Vestfold som ikke ønsker å flytte. Det har vært offentlig kjent lenge, også før høringsrundene. Dette må POD ha fått med seg.

Videre skriver Humlegård at SAMLOK Drammen ikke hadde kapasitet til å dekke det nye distriktet. Da er det viktig å minne politidirektøren på følgende: i høringssvaret til Søndre Buskerud politidistrikt ble det levert en planskisse som viste at ved en mindre ombygging av eksisterende SAMLOK lokaler fikk alle tre sentraler utvidet sine lokaler. 112 sentralen var dimensjonert til 18 operatørplasser mot dagens fem. Dette er flere enn det som nå er planlagt i Tønsberg. Altså nok plass. Eksisterende sentraler kunne også driftes under ombyggingen.

Les også: Politidirektøren inn på teppet til justisministeren etter VG-avsløring

I sitt høringssvar argumenterte Tønsberg for sine egnede lokaler for samlokalisering i eksisterende politihus. VG avslører derimot at politimester Fossen kort tid etter beslutningen falt, sendte en epost til POD hvor hun informerte om at lokalene i Tønsberg ikke var egnet og at det var meningsløst å bruke penger på ombygging. Humlegård presiserer i sin kronikk at valget ble gjort nettopp fordi det i Tønsberg lå til rette for samlokalisering i eksisterende bygg. Slik det fremstår kan det virke som at beslutningen som ble tatt, er gjort på feil faktagrunnlag.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

I Drammen vet vi at for å få til et godt samarbeid må alle tre parter være likeverdige. Da er mildt sagt underlig at POD har besluttet som et prinsipp at politiets operasjonssentral må ligge der hvor hovedsetet er, det vil si der politimesteren har sin kontorplass. I Bodø kjempet man for å fravike dette prinsippet og klarte det omsider etter stort påtrykk. Til sammenligning har forsvaret sitt operative hovedkvarter inne i fjellet utenfor Bodø, mens forsvarsledelsen sitter i Oslo.

Les også: VG Avslører - Beordret politimester til å trekke seg fra prestisjeprosjekt i Bodø

Vi ønsker å spørre Humlegård om hva årsaken er til at tilsvarende løsning ikke gjennomføres i Sør-Øst politidistrikt?

Ingen kan spå om fremtiden, men vi vet at vi får nye kriser og større hendelser. Ressursene vil igjen bli utfordret hva angår felles virkelighetsoppfatning, tidsbruk og samhandling. Vi vet bare ikke når, hvor eller hva slags krise. I tillegg til å forebygge alvorlige kriser og hendelser er det selvsagt viktig at vi klarer vårt felles samfunnsoppdrag - å berge liv - på en best mulig måte. Dette samfunnsoppdraget løser vi åpenbart best i fellesskap, samlokalisert!

Vi må utvikle oss sammen, samhandle og samtrene i det daglig før krisen oppstår. Vi må sammen forberede oss på det endrede risikobilde i Norge.

Vi ber derfor om at det gjøres en ny vurdering om plassering av operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt basert på fakta.

Humlegård - ta til fornuft. Dette kan løses!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder