RANDI FLESLAND: Vil ha obligatorisk tilstandsrapport som fordyrer alle boligsalg med om lag 25.000 kroner. Foto:Aleksander Andersen,NTB scanpix

Leder

Tilstandsrapport ved boligsalg

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Forbrukerrådet og Eiendom Norge krangler om utvidede boligsalgsrapporter. Et urovekkende antall boligsalg ender i konflikt mellom kjøper og selger. Dette legger beslag på store ressurser i norske rettssaler og økonomiske problemer for mange.

Problemet melder seg der boligens kvalitet ifølge kjøper ikke er som forespeilet i prospektet og muntlig informasjon på visning. I mange tilfeller er det riktig, i andre tilfeller er manglene i større grad oppkonstruert. Særlig i et opphetet boligmarked der budrundene er heftige, vil det være fristende å bruke lovverket for alt det er verdt i etterkant. Legger man til en kostbar forsikring for både kjøper og selger, er veien til konflikt kort. Resultatet er at det oppstår konflikt i nesten 1 av 4 bolighandler.

Forbrukerrådet og Eiendom Norge er enige om at en tilstandsrapport, det vil si en utvidet teknisk gjennomgang av boligen, i mange tilfeller kan redusere konfliktnivået. De er uenige om denne skal gjøres obligatorisk. Eiendom Norge anfører juridiske betenkninger og Finanstilsynets konklusjon om at det vil bryte god meglerskikk å kreve dette i hver eneste bolighandel.

Vi frykter at en slik obligatorisk tilstandsrapport i mange tilfeller vil være en gave til landets takstmenn og –kvinner og gjøre boligtransaksjoner og derfor boliger enda dyrere. Rapportene koster helt opp mot 50.000 kroner, med normalpriser i området mellom 20 og 25.000. Det er stor risikoforskjell mellom gamle eneboliger og leiligheter i nye bygg. Kravene til dokumentasjon bør følge av dette. Behovet for en tilstandsrapport bør derfor avgjøres i hvert enkelt tilfelle.

Et bedre sted å begynne for å redusere konfliktnivået, vil være om Justisdepartementet tok initiativ til en revidering av «Lov om avhending av bolig». Loven kom i 1992 og ble revidert i 1997. Målsetningen om færre konflikter er langt fra oppnådd. Loven anser i for stor grad selger som profesjonell part og kjøper som amatør. Og den er uklar på definisjoner og ansvar knyttet til feil og mangler. Lovgiver kunne for eksempel motivert til bruk av tilstandsrapporter gjennom å redusere ansvaret for selgere som legger frem en godkjent tilstandsrapport. Dermed skiller man mellom risikoobjekter og begrenser transaksjonskostnadene på mer kurante objekter.

Loven er overmoden for en revisjon.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder