TRENGER FN-MANDAT: EUs utenrikspolitiske sjef, Federica Mogherini, på møtet med unionens forsvars- og utenriksministre i Brussel.

TRENGER FN-MANDAT: EUs utenrikspolitiske sjef, Federica Mogherini, på møtet med unionens forsvars- og utenriksministre i Brussel. Foto: Reuters,

Leder

Smuglerne må stanses

Etter lang tids handlingsvegring går EU-landene omsider sammen om effektive tiltak mot menneskesmugling. Unionens forsvars- og utenriksministre vedtok mandag å bruke militære styrker for å ramme denne kyniske, ulovlige og særdeles lukrative trafikken. I løpet av få uker planlegger
EU å innlede en større marineoperasjon i Middelhavet.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL
Vi mener det er riktig og nødvendig at Europa trapper opp innsatsen mot menneskesmuglere.

God etterretning er av avgjørende betydning skal dette lykkes. De militære planleggerne må ha inngående kunnskap om smuglernettverk og bakmenn for å kunne aksjonere effektivt. En plan er å ødelegge smuglernes skip før de tar om bord flyktninger og migranter. For å gjøre dette trenger EU godkjennelse fra FNs sikkerhetsråd, og det er langt fra sikkert at Russland vil tillate europeiske krigsskip i Libyas farvann. Libyas internasjonalt anerkjente regjering avviser EUs planer og kaller de planlagte aksjonene inhumane. Problemet er at denne regjering bare styrer et mindre område i Libya og at en stor del av smuglertrafikken foregår fra havner som er under militante islamisters kontroll. Kaos og lovløshet i Libya betyr gode arbeidsforhold for kriminelle nettverk.

Den humanitære katastrofen i Middelhavet, der 1800 mennesker har mistet livet hittil i år, må adresseres på flere vis. Vi har plikt til å redde desperate flyktninger i havsnød og beskytte deres rettigheter. Hvert enkelt menneske har rett til å søke asyl og beskyttelse. Det pågår en folkevandring fra krig, fattigdom og undertrykkelse og den vil ikke stanse så lenge håpløsheten rår.

Det er ingen motsetning i å angripe smuglere og samtidig hjelpe flyktninger. Det er en sammenheng. Vi kan ikke være passive tilskuere til at kriminelle nettverk opererer uhindret i europeiske farvann. Vi mener derfor det er riktig og nødvendig at Europa trapper opp innsatsen mot menneskesmuglere, men ikke fordi vi tror problemet kan løses militært. En militær operasjon er bare ett av flere nødvendige tiltak. Den må inngå i en helhetlig europeisk politikk for å møte flyktningstrømmen, inkludert langsiktige tiltak i områdene mennesker flykter fra. Vi må ta vel imot dem som trenger beskyttelse og slå hardt ned på kriminelle som utnytter mennesker i nød og utsetter dem for livsfare.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder