Foto: ROAR HAGEN

Kommentar

NATO frykter Trump før toppmøte

USAs president utfordrer Europa på handel, klima og internasjonale avtaler. Nå er det også en frykt for at han kan skade forsvarssamarbeidet som har holdt Europa trygt siden andre verdenskrig.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Et og et halvt år etter at Donald Trump skremte vannet av Europa med sin bekmørke innsettelsestale i Washington D.C., begynner en ny virkelighet å sige inn. Trump var ikke bare teater, store ord og flabberi, han fører en utenrikspolitikk som stadig oftere er i direkte konflikt med USAs allierte. Før toppmøtet i NATO i Brussel denne sommeren, er stadig flere redde for at Trump skal si eller gjøre noe som svekker alliansen.

Så langt er det lite som tyder på at Trump og hans folk ønsker å svekke NATO. Hans administrasjon er faktisk langt mer opptatt av Europa enn det USA var under Obama-perioden. På den tiden fryktet man at USA hadde glemt vår del av verden. Obama brød seg lite om de stadig lavere forsvarsbudsjettene i NATO, det var kun Storbritannia som ble utsatt for et reelt press om å bruke mer penger. Land som Tyskland, Italia, Spania og Nederland fikk ganske uhindret kjøre med uforsvarlig lave budsjetter. Samlet sett sank forsvarsbudsjettene i NATO utenom USA hvert eneste år fra 2009 frem til 2015.

les også

Spionfrykt før gigantøvelse i Norge

I amerikanske forsvarskretser og NATO var det lenge en dyp bekymring for den fattigslige tilstanden i NATO-landenes forsvar. På toppmøtet i Wales i 2014, som skjedde bare noen måneder etter Russlands annektering av Krim, ble de nye sikkerhetspolitiske bekymringene et springbrett for å vedta en forpliktelse om å øke forsvarsbudsjettene opp mot to prosent av BNP. Å få til denne opptrappingen er blitt den viktigste oppgaven for NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

På en måte har han fått drahjelp av Trump. USAs nåværende president legger en helt annen tyngde bak kravet om økte budsjetter enn det forgjengeren gjorde. Han har til og med hintet om at USAs løfte om militær bistand i en krisesituasjon henger på toprosentsmålet. Den trusselen utløste nærmest panikk i NATO. Noe lignende har aldri en amerikansk president sagt.

les også

Huitfeldt antydet Jens-comeback som Ap-leder i lukket møte med amerikansk admiral

Nå øker budsjettene i de fleste land. Selv Tyskland, som har et ganske utkjørt forsvar og bare brukte 1,2 prosent av BNP i 2016, har planer om en betydelig økning av budsjettene. Norges forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) lovet under et debattmøte i Oslo for noen uker siden at de norske forsvarsbudsjettene skal enda mer opp enn det som ligger i den vedtatte langtidsplanen. Sannsynligvis er han presset til dette fordi den norske prosentandelen lå an til å bli liggende uendret selv om budsjettene økte. Det skyldes at Norges BNP ligger an til å bli stadig større.

Det er rimelig å si at Trumps press og trusler har hatt effekt, og at såpass hard lut kanskje var nødvendig for å få en jevnere byrdefordeling i NATO. Men nå truer Trumps stil med å rive ned det han har vært med å bygge opp.

les også

Sammen er vi sterke

USAs tollmurer mot Europa, torpederingen av Iran-avtalen, Trumps opptreden på G7-møtet og hans utfall mot Angela Merkel er bare noen av tingene som har laget kriser i det utenrikspolitiske forholdet over Atlanterhavet. I utenrikspolitiske miljøer frykter man at dette sammen med saker som interneringen av barn på grensen mot Mexico vil utløse en ny bølge av antiamerikanisme i europeisk opinion. Spesielt i Tyskland er det en stemning som raskt kommer.

les også

Amerikanske soldater i Norge

Hvis økte bevilgninger til forsvar oppfattes som kun noe man gjør for å tekkes Donald Trump, blir det hardt å selge inn i tysk politikk. Vi har sett tilløp til hvordan økt amerikansk øvingsaktivitet i Norge, kobles med den utbredte antipatien mot Trump her hjemme allerede. I Tyskland kan dette bli mer eksplosivt. Hvis USAs president lar munnen løpe fritt under toppmøtet i sommer, og angriper Merkel og Tyskland spesielt, så kan det ende med at de tyske budsjettene ikke øke så mye likevel. Det vil gi Trump mer ammunisjon, og NATO kan fort havne i en destruktiv spiral der alliansen forvitrer.

les også

Søreide: Tror Trump-bråk vil prege NATO-toppmøtet

Det er kanskje ikke så rart at Jens Stoltenberg under en tale i London forrige uke advarte om at det «ikke er skrevet i stein at de transatlantiske båndene vil vare evig». Han la til at han trodde NATO ville klare å bevare dem, og brukte store deler av talen til å argumentere for det. Men likevel var det sterke ord fra en generalsekretær i NATO.

Møtet i Brussel den 10. og 11. juli kan bli avgjørende for NATOs fremtid de neste årene. Og det er Donald Trump som i stor grad avgjør hvordan den blir. La oss håpe han får sove godt på flyet over.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder