KRITISKE: – Per Willy Amundsens barnetrygd-utspill «bygger på skremmende og farlige tanker som nører opp under fremmedfrykten», skriver to FpU-formenn i dette innlegget. Foto: Helge Mikalsen

Debatt

FpU-ledere ut mot FrP-utspill: – Etnisitet er ikke et politisk tema

Etnisitet er ikke et tema samfunnsdebatten verdig. I et liberalt samfunn skal hvert enkelt menneske dømmes etter egne handlinger og personlighet, ikke etnisitet.

HERMAN FÅNE, formann Oslo FpU
ANDREAS INGEBRETSEN, formann Agder FpU

I et intervju med TV2 fredag 11. januar tok Per Willy Amundsen til orde for å kutte i barnetrygden etter tredje barn på bakgrunn av å bevare den etnisk norske befolkningen.

Å kutte i barnetrygden kan enhver liberalist stille seg bak. Bakgrunnen for forslaget derimot har ingenting med verken liberalismens eller Fremskrittspartiets prinsipper å gjøre. Bakgrunnen bygger på både skremmende og farlige tanker som nører opp under fremmedfrykten.

Liberalismen er blind for etnisitet, kjønn og religion. Enkeltmennesket skal dømmes etter egne handlinger og egen personlighet. Det handler om Fremskrittspartiets og liberalismens menneskesyn - alle er unike, skal vises verdighet og skal ha de samme premissene for å lykkes.

Norge er, og skal være, et land der man baseres etter oppførsel og handlinger, ikke etnisitet. Det bør være en selvfølge at etnisitet ikke dras inn som begrunnelse for politiske standpunkt i 2019.

les også

Raser mot Frp-utspill: – Blir fysisk uvel

Politikere har et særskilt ansvar for å holde samfunnsdebatten ren for rasisme og fremmedfrykt. Politikk som spiller på fremmedfrykt undergraver politikkens anstendighet og nører opp under skremmende og prinsippløse tanker i samfunnet. Da bør det være enhver politikers oppgave å snakke om sak, ikke person.

I en seriøs politisk debatt rundt barnetrygden er det naturlig at hensikten er å kutte i offentlige utgifter. Fremskrittspartiets Ungdom har ved flere anledninger tatt til orde for å fjerne barnetrygden helt, men etnisitet har selvfølgelig aldri vært noen bakgrunn, men heller liberalistiske prinsipper som å kunne forsørge seg selv, uten statlig innblanding.

Ytringsfriheten må stå sterkt i det norske samfunnet, men man må også stå ansvarlig for egne ytringer. Å spille på fremmedfrykt går i strid med de liberale prinsippene, og undergraver politikeres anstendighet.

Det skal være et mål å ha et samfunn der bakgrunn, religion og utseende ikke bedømmer hvert enkelt menneskes verdier, men heller enkeltmenneskets egne handlinger og personlighet. 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder