ELDREPOPULIST: Fremskrittspartiets Bård Hoksrud har sikret flertall for et dyrt og dårlig forslag om sykehjemsplass til friske folk Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Leder

Bærekraft og dobbeltrom

Frps forslag om at ektepar og samboere skal ha rett til å bo sammen på sykehjem selv om bare den ene av dem er pleietrengende har nå flertall på Stortinget. Det gjør ikke forslaget noe bedre.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Mange politikere er med rette bekymret for velferdsstatens økonomiske bærekraft. Det vi har råd til i dag blir vanskelig å finansiere i morgen. Norge står foran en eldrebølge, og balansen mellom de som er i arbeid og de som må betales er i endring. Det er en stor bekymring for statens inntektsgrunnlag som er knyttet til at for mange i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet.

Norge lykkes heller ikke godt nok med å få nye nordmenn med opprinnelse i andre land i jobb. Å styrke dette inntektsgrunnlaget, det vil si å få flere i jobb, er en sentral oppgave for dagens politikere. Noe av det viktigste de kan gjøre for fremtiden.

les også

Ny forskning: Trening bremser aldringen!

Pluss content

Men en bevisst og ansvarsfull holdning til statens utgifter er like viktig. Vi er inne i en tid der Norges økonomiske handlingsrom er enormt. Det betyr at det er fristende å bruke mye penger over statsbudsjettet. Men politikken er slik at de velferdsytelsene som vedtas i dag, i praksis er umulige å avvikle i ettertid.

Det dagens politikere vedtar for utvalgte grupper nå, pålegger de samtidig kommende generasjoner å betale for. De som skal styre Norge etter at dagens stortingspolitikere og statsråder har gått av med pensjon og ser for seg at de skal nyte godt av ordningene de selv har vedtatt.

Det er helt avgjørende for bærekraften i velferdsstaten at dagens politikere ikke etterlater seg et offentlig kostnadsnivå som er for høyt. Spesielt trygdeytelser og lovfestede rettigheter for den eldre, som er den gruppen som kommer til å øke mest i størrelse fremover, må man ha et bevisst forhold til.

En ting er å bygge veier, stortingstunneler eller nytt regjeringskvartal. Selv om alt dette er dyrt så vet vi at når det er ferdig så er mesteparten av utgiftene tatt. Det er noe annet med velferdsytelser. De vil koste penger hvert eneste år, mer og mer etter hvert som befolkningen blir eldre.

les også

Legemiddelkostnadene i Norge har økt med 40 prosent på fire år

Sykehjemsplasser og andre pleieordninger for en stadig eldre befolkning kommer man ikke unna. At dagens og fremtidens eldre skal ha rett på et verdig liv på eget rom er en fornuftig og grei investering. Men forslaget om at samboere og ektefeller som ikke er pleietrengende skal ha rett på sykehjemsplass i samme rom som sin ledsager er både dyrt og dumt.

Det kan ikke være en prioritert oppgave for Norge å tilby sykehjemsplasser til dem som ikke trenger det. Det finnes mange viktigere oppgaver som må løses. At Fremskrittspartiet fremmer dyre populistiske forslag for å vinne stemmer hos en velgergruppe de satser tungt på er ikke uventet. Men at de andre partiene går med på dette er et svik mot bærekraften i den norske velferdsstaten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder