Leder

Kadra i front - igjen

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over 13 år gammel

Kadra leder igjen an i en viktig og helt nødvendig debatt. Hun vil at Koranens syn på kvinner skal fortolkes på nytt, og hun vil ha en debatt om hvilke rettigheter og plikter den moderne muslimske kvinnen har. Kadra står i spissen for en norsk del av en internasjonal debatt som har pågått lenge. Muslimske kvinner over hele verden, både akademikere og aktivister, har i lang tid argumentert for at Koranen opprinnelig gir kvinner en helt annen og sterkere stilling enn de har i dag.

Fremstående muslimske islameksperter, som professor Amina Wadud, har ettergått Koranen og tolket tekstene på nytt - denne gangen med kvinneperspektiv. Wadud har med sine bøker inspirert muslimske kvinner over hele verden. Kvinneaktivister i muslimske land som Malaysia og Marokko har brukt nye fortolkninger av islams hellige tekster til å utvide kvinners rettigheter i lovgivning som angår kvinners liv.

Disse kvinnene ser seg selv som gode muslimer. De tror på religionens budskap, ikke på mektige menn som har brukt religionen til å undertrykke kvinner gjennom hundrevis av år.

I sunni-islam, som er den dominerende retningen innen islam, er det over tusen år siden det ble satt en bom for ny lovgivning ut fra islams hellige tekster. Religiøse lover fra den gangen har siden blitt sett som de eneste gyldige. Lover som ble gitt i en tid der hverken kvinners likeverd eller grunnleggende menneskerettigheter var et tema, er fortsatt retningsgivende for mange muslimske ledere.

Reform og nytolkning av islams hellige tekster er den eneste veien å gå, både for å styrke kvinners stilling i islam, og for å tilpasse religionen til en ny tid. En slik reform kan bare komme innenfra, fra muslimer selv. I dette arbeidet kan det se ut som om det i mange land er kvinner som står i spissen. Kadra er en av mange muslimske kvinner som vil ha reform, slik at religionen kan frigjøre, ikke stenge inne.

De møter motstand. Av og til skyter motstanderne seg selv i foten. Med sine uttalelser om Kadras utseende og kropp, viste pressetalsmann Gulam Sarwar i Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat både sin manglende respekt for kvinner, og sin egen inkompetanse. Det må være pinlig for en moské når moskeens talsmann tilsynelatende vet så lite om debatten som går over hele verden om kvinner og islam.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder