Maria-kirken i den assyriske landsbyen Tel Nasri ble sprengt fra innsiden av IS på påskeaften 2015. Foto: Harald Henden / VG

Debatt

IS for retten

Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) har gitt sin tilslutning til det svenske forslaget om at det bør opprettes et internasjonalt tribunal for tidligere IS-krigere. Det er den svenske regjeringen som har tatt til orde for en domstol etter modell av de man hadde både i Afrika etter folkemordet i Rwanda i 1994 og i Europa etter krigen i Jugoslavia.

les også

Norge ønsker internasjonal domstol for IS-krigere

Sveriges håp er nå at de nordiske landene skal drive fram saken i fellesskap. «Dette dreier seg om terrorister som gjennomførte massehenrettelser, korsfestet mennesker, voldtok, halshugget, solgte barn og kvinner som sexslaver, kastet folk bort fra tak og forsøkte å forføre og knuse folk på alle måter», sier Sveriges statsminister Stefan Löfven, til Aftonbladet. «Dette er ren og rituell ondskap, og de burde stilles til ansvar for dette».

les også

Regjeringen vil at IS-krigerne skal dømmes der de er

Det er ikke vanskelig å være enig i den svenske statsministerens virkelighetsoppfatning. Den islamske «staten» sto bak et terrorregime i løpet av de fire og et halvt årene de kontrollerte store landområder i Irak og Syria, som den moderne verden knapt har sett maken til. Krigsforbrytelsene ble gjennomført av radikale islamister fra hele verden som søkte seg til IS for å få utløp for sin blinde fanatisme. Behovet for et rettsoppgjør er riktig og viktig. Men det er også kostbart og komplisert å gjennomføre i praksis. Hverken Syria eller Irak er tilsluttet Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC). Ingen av landene har rettssystemer, straffereaksjoner eller etterforskningsmyndigheter som tilfredsstiller kravene man stiller til en rettsstat.

les også

Slik er IS' brutale avstraffelser

I mange tilfeller, og særlig på et lavere nivå av deltagelse, vil det nok være mest hensiktsmessig å straffeforfølge den enkelte IS-soldat i landet de kom fra. Norge har for eksempel hatt et forbud mot å tilslutte seg IS i utgangspunktet, som gjør det mulig å stille dem for retten. Så de som vender tilbake må stilles for retten her. Men en internasjonal kommisjon med mandat og midler til å etterforske det store bildet, identifisere de sentrale lederne, pågripe dem og stille dem til ansvar for deres handlinger og konsekvensene av disse, vil kunne være en nødvendig prosess etter denne menneskeskapte katastrofen. Og slik sett er det svenske initiativet verdt å slutte seg til for Norge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder