UTFORDRINGER: Haugenstua i Groruddalen i Oslo Foto: Trond Solberg / VG

Leder

En politikk for utsatte områder

Regjeringen vil gå gjennom arbeidet med å løfte problemområder i norske byer. Det er viktig og fornuftig.

I en rekke områder i de store norske byene er det store utfordringer med integrering og levekår. Det gjelder blant annet Groruddalen og sørlige deler av Oslo. Loddefjord og Løvstakken i Bergen, Fjell i Drammen, Storhaug i Stavanger og Saupstad i Trondheim. Her er få i jobb, mange fattige og områdene har betydelige sosiale utfordringer. I tillegg preges de av en høy andel mennesker med innvandringsbakgrunn. Å løfte disse områdene bør være en prioritert oppgave for Norge.

les også

Regjeringen om integrering: Her blinker varsellampene

Fra Sverige, Frankrike og flere andre europeiske land vet vi hvor negativt det kan være når mange problemer løper sammen i et avgrenset område. Det gir grobunn for utenforskap og kriminalitet. Det gir også dårlige oppvekstvilkår, som kan gjøre veien inn til arbeidsliv og aktiv deltagelse i samfunnet unødig lang for kommende generasjoner. Problemer har en tendens til å gå i arv.

Områder med dårlige levekår kan også være arnested for kriminalitet, rusmisbruk og gjenger. Det er en derfor en god investering for samfunnet å drive forebygging mot dette ved å satse ekstra på å bedre levekårene. Det har da heller ikke stått på viljen de siste årene. Flere milliarder kroner har vært bevilget til slike målrettede tiltak.

les også

Svikter de sårbare

Nå vil Regjeringen se om pengene brukes på best mulig måte. Det er fornuftig. Slike satsinger kan fort gå seg fast i vante mønstre, og det er ikke alltid at den gode tanken eller gode intensjonen er det som virker best i virkeligheten. Regjeringen vil derfor sette i gang med en ny utredning av levekårs- og integreringsutfordringer som skal være grunnlaget for en ny bosetningspolitikk for innvandrere. Et klokt og riktig initiativ.

les også

Integreringen går i riktig retning

De som kommer til Norge må integreres så godt som mulig. Det betyr at de må komme inn i det norske arbeidslivet og det norske samfunnet. Hvor de bor kan være en avgjørende faktor. I den nye boligpolitikken må man motvirke tendensen til en sammenhopning av utfordrende levekår, som man nå ser i flere byområder. Samtidig må det jobbes målrettet i områdene som har utfordringer for at det skal bli bedre å bo der. Det gjelder aktiv og målrettet bekjempelse av kriminalitet, men også ekstra satsing på skole- og fritidstilbud. Vi ser frem til Regjeringens utredning.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder