EN APP FOR ALT: Apper for trening og kosthold, prevensjon, graviditet og diabetesoppfølging tas i bruk i stort omfang. Slike enheter genererer også store mengder sensitive brukerdata, påpeker artikkelforfatteren.

Debatt

Ikke greit å ofre privatlivet for bedre helse

En gang i tiden var oppdagelsene av håndhygiene og antibiotika enorme medisinske fremskritt. Nå er det digitaliseringen som kan revolusjonere folkehelsen. Men det er ikke greit å ofre privatlivet for bedre helse.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over ett år gammel

ANNE KRISTINE VIE, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Vi har kartlagt utviklingen, og konstatert i vår rapport at helsevesenet på noen områder henger etter. I arbeidet med å ta igjen etterslepet, er det imidlertid et hensyn vi vil løfte frem. Det handler om privatlivet. Vi har nemlig dessverre allerede funnet at det forekommer at personvernet brukes som betaling på dette området.

les også

Ber Datatilsynet undersøke Facebook

Et eksempel er digitale helseverktøy. Noen bruker dem for å komme i enda bedre form til neste løp. For andre er de livsnødvendig hjelp til å for eksempel justere medisinering. Forbrukerrådet har sjekket digitale målere av blodtrykk og blodsukker sist høst, og da ikke funnet noen brist i kvaliteten. De ble testet på nøyaktighet, brukervennlighet, vilkår og sikkerhet/personvern. Vår konklusjon var at resultatene samlet sett er svært gode på nøyaktighet, mens brukervennligheten var noe varierende, men gjennomgående god.  Det står adskillig verre til med hensynet til personvernet. Helsedata er sensitive, de kan misbrukes, og noen av appene knyttet til disse produktene sender informasjon om din helse til USA og Asia uten at de engang har bedt om lov, eller forteller deg om det. De kan misbrukes, og dette ser vi svært alvorlig på.   

les også

Derfor er din digitale profil så mye verdt

Internettilkoblede helseverktøy, slik som mobil-apper, kan gi informasjon og motivasjon ved sykdomsoppfølging og livsstilsendring. Apper for trening og kosthold, prevensjon, graviditet og diabetesoppfølging tas i bruk i stort omfang. Slike enheter genererer også store mengder sensitive brukerdata. Disse opplysningene kan på den ene siden være nyttige for å levere en god tjeneste som kan gi en helsegevinst, men kan også misbrukes av uvedkommende, og sette sentrale personvernprinsipper under press. 

Forbrukerrådet har utført en rekke tester som viser at dette ikke bare er en trussel, det skjer allerede. Foreløpig finnes det ikke en overordnet kvalitetskontroll av slike digitale helseverktøy. Fra et forbrukerståsted er dette problematisk. Våre tester har altså vist at en del produkter ikke overholder gjeldende regler for grunnleggende forbrukerrettigheter, avtalevilkår og personvern. I et marked i rask endring som innenfor e-helse, er det sterke insentiver for å komme kjapt ut på markedet med nye produkter for å vinne markedsandeler. 

De kvalitative intervjuene vi har gjort med forbrukere, viser at ved sykdom blir det å få god medisinsk behandling overordnet alle personvernhensyn. Et foreldrepar uttalte at det å vite at datterens diabetes var under kontroll trumfet frykten for om informasjon om blodsukkeret havnet hos et firma i USA. Det er lett å forstå, og det er en selvfølge at verktøyene leverer på kvalitet. Folk skal føle seg trygge på korrekte målinger. Det er imidlertid ikke slik, at vi da må gi opp sikkerhet.

les også

Skjønnhetsbransjen: Minner om ville vesten

Dette er alvorlig, og her må myndighetene ta kontroll. Vi kan ikke forvente at hver enkelt skal finne ut av slikt. Tilbudet er stort, og det er svært utfordrende å orientere seg, og foreta et informert valg. Vi vil særlig fremheve to av tiltakene vi mener må på plass. 

Det ene er et system som kvalitetssikrer digitale helseverktøy. Det må synliggjøre om produkter måler korrekt, er brukervennlige og følger grunnleggende forbrukerrettigheter. Det må være lett tilgjengelig, og åpent for innsyn. 

Det ene tiltaket muliggjør det andre. Vår undersøkelse viser at 84 prosent av norske forbrukere stoler på at offentlige helseaktører bruker personinformasjon forsvarlig. Bare 32 prosent stoler på helseapper, og så få som tolv prosent stoler på treningsapper. Det er derfor naturlig at helsepersonell settes i stand til å veilede forbrukerne i valg og bruk av digitale helseverktøy, og det er derfor det andre tiltaket vi ønsker oss. Slik det er i dag, kan vi risikere at de anbefaler produkter og tjenester som ikke ivaretar forbrukernes grunnleggende rettigheter.

les også

Hvor er bloggernes samvittighet?

Fastlegetjenesten fungerer i dag som en rekke små foretak som selv må styre egen drift. Kommunene har overordnet ansvar for hver enkelt forbrukers primærhelsetilbud, men ved nærmere ettersyn ser vi at kommunene i svært liten grad koordinerer og følger opp sine fastleger. Å ha oversikt nok til å kunne veilede forbrukerne i jungelen som finnes av digitale helseverktøy er ikke mulig for hvert enkelt fastlegekontor å håndtere alene. Vi peker derfor på Legeforeningens rapport av 2017 «Pasientens primærhelsetjeneste må ledes» som tar til orde for en styrket ledelse av kommunens helsetjeneste. I dag sitter hver enkelt lege alene med forbrukers spørsmål og ønske om å ta i bruk et verktøy. Dette er for sårbart. Dette er for sårbart, og understreker behovet for det systemet vi ønsker oss som kvalitetssikrer digitale helseverktøy. 

I år blir personvernregelverk styrket. Det introduserer blant annet noen nye rettigheter og sterkere sanksjonsmuligheter for Datatilsynet. Det er likevel viktig å huske på at vi allerede har hatt et relativt sterkt personvernregelverk i Europa fra før, uten at det har forhindret personvernovertramp. Regulering er ingen magisk løsning, men krever effektivt tilsyn og sanksjoner for overtramp.

Vi ber helseminister Bent Høie om å se på tiltakene i vår rapport. Det innebærer å sikre tilsyn med at digitale tjenester og produkter følger gjeldende regelverk. Brudd på regelverk må få konsekvenser. Det offentlige må være særlig påpasselig med å se til at personvern og andre forbrukerrettigheter er ivaretatt når digitale varer og tjenester innen helse blir kjøpt inn og anbefalt til forbrukerne.

Den digitale helsegevinsten kan bli stor. God helse gir liv. La oss se til at vi ikke betaler med privatliv.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder