Kommentar

Røkkes rikdom

Aker RGIs eier, Kjell Inge Røkke, bruker mer penger på seg selv og sine nærmeste enn noen nordmann har gjort før ham. Og Røkke eksponerer sin rikdom på en måte som tidligere var ukjent i Norge. VGs reportasje i går viste at rikmannen har brukt rundt og forsiktig regnet en milliard - ett tusen millioner - kroner til anskaffelse av båt, fly, «hytte», leiligheter, luksusbiler osv. Det er selvfølgelig noe de fleste andre bare kan drømme om. Og det er kanskje nettopp det Røkkes pengebruk betyr for oss andre - gir næring til drømmen om å bli rik.

Norske rikfolk har tradisjonelt lagt et diskret slør om sin rikdom og sitt forbruk. Mange av dem har dessuten vært personlig relativt nøysomme. Ikke minst har driftige gründere fra Kjell Inge Røkkes hjemtrakter på Nordvestlandet ofte levd og forbrukt like alminnelig som sine ansatte. Røkkes måte å gjøre det på, er et dramatisk brudd med denne tradisjonen. Hans stil er amerikansk. Det var da også i Amerika han grunnla sin formue.

Vi vil være varsomme med å kritisere Kjell Inge Røkke. Han begynte med to tomme hender og har selv arbeidet seg opp til det han er blitt. Etter det vi kan se, driver han sine virksomheter fornuftig og ansvarlig. Men vi vil oppfordre til debatt om denne tradisjonelt unorske personlige pengebruk. Hva slags signaleffekt kan den få? Kan Røkke komme til å stå som forbilde for unge mennesker? Og hva slags forbilde er det i tilfelle de ser? Kan Kjell Inge Røkkes pengebruk bidra til at det tradisjonelt egalitære ved det norske samfunnet kommer ut av syne for oss?

Vi vet ikke hvordan medeiere og ansatte i Kjell Inge Røkkes mange virksomheter reagerer på hans personlige pengebruk. Den kan neppe sies å ha satt arbeidsplasser over styr. Men en milliard kroner er mange penger. De kunne kanskje ha blitt brukt mer samfunnsnyttig til investeringer i norsk virksomhet.

Når man er så rik, og kontrollerer så viktige virksomheter som Kjell Inge Røkke, er man en viktig samfunnsaktør. Røkke har kommet til sin formue på hederlig vis. Den er hans. Men like fullt er det samfunnsverdier han forvalter. Derfor blir hans disposisjoner et offentlig anliggende. Også hans personlige disposisjoner - fordi de har et slikt, etter norske forhold, veldig omfang. Slik sett er det en fordel at Røkke eksponerer sin personlige rikdom. Den er synlig, og det er godt for debatten.

Mer om

  1. Kjell Inge Røkke

Flere artikler

  1. Røkkes biografier

  2. Ny bok om Røkke: - Røkke var ett usendt brev fra konkurs

  3. Røkke tynger børsen

  4. Bråk i den nye Brustadbua

  5. Røkke jr. jobber «på gulvet»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder