VIL STENGE MOBILNETTET: Justisminister Anders Anundsen (Frp) Foto:Jan Petter Lynau,VG

Leder

VG mener: Vi trenger ikke
Anundsens mobilpoliti

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Regjeringen ønsker å gi politiet større kontroll med mobilnettet. Et forslag som gir politiet adgang til å «jamme», det vil si forstyrre eller hindre mobiltrafikk, for kortere eller lengre tid i bestemte områder er sendt ut på høring. I det samme forslaget gis også politiet økt adgang til å sette opp falske basestasjoner for å kontrollere utvalgt mobiltrafikk. Høringsforslaget inneholder to alternativer, det ene krever at handlingen som skal forhindres må ha en strafferamme over tre år, før metodene kan brukes. Det andre har ikke noe slikt krav.

Forslaget bør parkeres. Det innebærer for store inngrep i folks frihet til å kommunisere uhindret. Mobilnettet er i ferd med å bli den viktigste formidler av kommunikasjon og nyheter i Norge. Mobilnettet er også befolkningens inngangsport til alt fra nødnummer til trygghetsalarmer. Å blokkere eller jamme mobilnettet i et område, har vidtrekkende konsekvenser for alle som rammes av det. Slike politimetoder kan ramme langt flere enn de man mistenker er i ferd med å begå en straffbar handling.

Regjeringen ønsker å gi politiet større kontroll med mobilnettet. Forslaget bør parkeres.

Høringsbrevet fra Justisdepartementet trekker frem at det i visse tilfeller, for eksempel hvis man mener at noen er i ferd med å utløse en bombe med mobiltelefon, kan være nødt til å strenge nettet. Det er det ikke vanskelig å være enig i. Men i slike helt ekstraordinære og akutte tilfeller kan politiet bruke nødrett. Det har skjedd tidligere i overvåkningssaker, og er så vidt vi kan se den sikkerhetsventilen som er nødvendig for at politiet kan handle raskt i en akutt situasjon som er svært alvorlig.

Terror og annen organisert kriminalitet setter politiet og justismyndigheten på vanskelige prøver. Justisminister Anders Anundsen (Frp) ser ut til å tro at svarene ligger i videre fullmakter når det gjelder metoder og bevæpning. Det er en endimensjonal politikk, som ikke er bærekraftig i møtet med stadig mer kompliserte trusler. Til tider ser det ut som om Anundsen fortsetter der hans forgjenger Grete Faremo (Ap) slapp. Politikollapsen som ble avslørt etter 22. juli skulle bøtes på med en rekke planer, vedtak og ord som for det meste var symbolpolitikk. Det gjør ikke Norge mye tryggere, men det kan gjøre livene vår mer ufrie. Slik politikk har vi ikke bruk for. Behovet for Anundsens mobilpoliti er ikke stort nok til at vi trenger det nå.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder