bilde

Foto: Tegning: Roar Hagen,

Leder

Hva Norge bør gjøre

I dag vil statsminister Erna Solberg redegjøre i Stortinget om den desperate situasjonen i Middelhavet og om den humanitære krisen i Syria og Irak. Vi mener statsministeren bør bruke anledningen til å ta to initiativ.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

For det første bør Norge trappe opp bistanden betydelig til flyktninger i Syria og nabolandene. For andre bør Solberg åpne for å ta i mot flere syriske kvoteflyktninger til Norge enn det regjeringen hittil har forpliktet seg til.

Det kan være flertall på Stortinget for at Norge skal ta i mot inntil 5000 syriske kvoteflyktninger i år og like mange neste år, slik Arbeiderpartiet nylig vedtok på sitt landsmøte. Partileder Jonas Gahr Støre har imidlertid sagt at han helst ønsker en dugnad der alle partiene på Stortinget blir enige om norske tiltak. Vi mener at et bredt forlik mellom regjeringspartiene og opposisjonen er langt å foretrekke fremfor en situasjon der flyktningenes skjebne blir brikker i et partipolitisk spill. For å få dette til må regjeringen vise vilje til å øke kvotene, samtidig som opposisjonen er fleksibel i sine krav. Det er god norsk tradisjon i Norge å stå sammen om hovedlinjene i utenrikspolitikken.

Utenriksminister Børge Brende understreket i går, på et seminar i regi av Norges Rederiforbund, at vi kan hjelpe 20 ganger så mange i nærområdene, sammenlignet med å ta flyktninger til Norge. Det er et akutt behov i land som Jordan og Libanon, særlig fordi giverland hittil bare har bidratt med en femtedel av det FN ber om. Derfor er en økning i bistanden til nærområdene det viktigste Norge kan gjøre nå. Men dette er ikke et spørsmål om enten å hjelpe flyktningene i Midtøsten, eller å ta flere hit. Vi står overfor den største flyktningstrømmen siden 2. verdenskrig og situasjonen er så prekær og alvorlig at vi må gjøre begge deler.

Vi kan ikke bare overlate til Italia å redde liv i Middelhavet, eller la Libanon og Jordan være alene om å ta ansvar for millioner av flyktninger.

Årsakene til katastrofen finnes i krig, nød og at stater bryter sammen i regionen. At det ikke finnes enkle og raske løsninger må ikke lede til apati. Norge kan ikke løse problemene, men avhjelpe noen av konsekvensene. Styrket internasjonalt samarbeid er eneste måte å håndtere utfordringer av slike dimensjoner. Vi kan ikke bare overlate til Italia å redde liv i Middelhavet eller la Libanon og Jordan være alene om å ta ansvar for millioner av flyktninger. Snart sender norske myndigheter et skip til Middelhavet, som et konkret bidrag til EUs maritime operasjon. Vi forventer at skipet også vil delta i søk- og redningsoperasjoner.

KRONIKK: NASJONAL DUGNAD

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder