Leder

VG mener: Sviktende politianalyse

Av VG Leder

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over seks år gammel

SKEPSIS: Justisminister Anders Anundsen mottar i dag et opprop mot Politianalysen fra landets ordførere. Foto: Therese Alice Sanne Foto:

Et økende antall av landets ordførere uttrykker skepsis til forslagene i Politianalysen om å redusere antallet politidistrikter og lensmannskontorer. Før helgen hadde 135 ordførere signert et opprop som i dag overrekkes justisminister Anders Anundsen (Frp).

Vi har forståelse for den grunnleggende frykten for nærpolitiets fremtid som dette distriktsopprøret innebærer, men vil samtidig advare mot kun å telle politiskilt og tjenestesteder. Det er ikke antallet politidistrikter som er det avgjørende for politiets slagkraft, slik noen synes å tro. Det som betyr noe for folk flest, om de bor på landsbygda eller i en større by, er ordensmaktens faktiske tilstedeværelse. Skal folk føle seg trygge, må de vite at det finnes politi i nærheten, og at dette politiet faktisk kommer når det blir tilkalt.

Da må det finnes politi i nærheten av der folk bor og lever sine liv. Det er en utfordring som er krevende både praktisk og økonomisk i et langstrakt land som vårt, og med vår bosetningsstruktur. Dette er sider som Politianalysen overhodet ikke drøfter. Den har bare ett svar - som er et sentralisert, aksjonsstyrt politi med en militær kommandostruktur - og søker å tilpasse terrenget etter dette kartet. Vi mener det er en utvikling i strid med politiets verdigrunnlag, hvor lokal forankring og samspill med publikum er sentrale forutsetninger.

Langt inn i politiets egne organisasjoner er Politianalysens radikale konklusjoner omstridt. Mange av høringsuttalelsene er rene bekymringsmeldinger om lokale konsekvenser dersom nedskjæringene i analysen tas til følge. Å redusere antallet politidistrikter fra 27 til kun seks store regionale kamre og fjerne 144 tjenestesteder oppfattes som alt annet enn «en styrking av nærpolitiet», slik bestillingen fra justisminister Grete Faremo opprinnelig lød.

En ryddesjau i politiet er opplagt nødvendig, men hvorvidt vi skal ende opp med ti eller tyve politimestre er ikke poenget. Det vesentlige er å restrukturere etaten slik at vi får et effektivt politi som også ivaretar politiets kjerneoppgaver i form av etterforskning, straffesaksbehandling og forebyggende arbeid, slik også Riksadvokaten påpeker i sine innsigelser. Dette forutsetter en tilstedeværelse og lokal kompetanse som vi ikke kan se at den fremlagte Politianalysen forstår å verdsette.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder