ULVE-MERKING: VG var med da alfahannen i den omstridte Slettås-flokken ble merket i midten av januar. Foto: Frode Hansen VG

Leder

VG mener: Ulvebestanden må reguleres

Ulv hører hjemme i norsk fauna. Derfor må den beskattes og reguleres i likhet med øvrige bestander av vilt og rovdyr.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Et flertall av partiene på Stortinget, Høyre og Frp inkludert, gikk kraftig i rette med miljøminister Vidar Helgesen (H) og Regjeringens lovforståelse under tirsdagens debatt om ulveforvaltningen. Det er en kritikk vi både forstår og slutter oss til.

" ... instruksen fra Stortinget er såpass tydelig at miljøministeren vil legge flid i å finne ordvalg og tolkninger som legger til rette for en fornuftig rovdyrpolitikk [ ...]

Den mest ramsalte irettesettelsen må sies å være den som kom fra statsrådens egne partifeller, i første rekke Gunnar A. Gundersen og Ingjerd Schou. Men også tidligere justisminister Knut Storberget (Ap) og Sp-trioen Marit Arnstad, Per Olaf Lundteigen og Trygve Slagsvold Vedum gikk såpass langt i sin påtale av miljøministerens håndtering overfor Stortinget, at det kun var et formelt forlangende om mistillitsvotum som manglet.

VG mener: «Galt å frede Hedmark-ulven»

Selv om mye av ordskiftet kom til å handle om ulvens kår kontra hensynet til bygdefolks livskvalitet og bønder som ikke lenger kan drive med beitedyr, sto det til syvende og sist om det prinsipielle; om hvorvidt statsråden har overholdt sin informasjonsplikt, hvordan Stortingets vilje følges opp av Regjeringen og hvem som har ansvaret når stortingsvedtak – altså lover – ikke settes ut i live.

Partene i ulveforliket fra i fjor vår ber derfor miljøministeren så snart som mulig, og senest innen 10. mars, fremme en sak om hvordan forvaltningen av ulv, herunder adgangen til lisensjakt, kan gjennomføres i samsvar med Stortingets vedtak.

VG-kommentar: «Varg i Vedum»

Stortingsflertallet ber Regjeringen spesielt se nærmere på to bestemmelser i Naturmangfoldsloven som tillater uttak av ulv for å avverge skade på husdyr og eiendom og ut fra «allmenne helse- og sikkerhetshensyn». De krever videre at det åpnes for lisensfelling av flere ulv «dersom ny informasjon om skadepotensialet, eller annen vesentlig informasjon gjør dette mulig» innenfor dagens lovverk. Flertallet ber også om at forskriften endres slik at den er mer i tråd med rovviltforliket.

Sp mener dette ikke er forpliktende nok til å kunne gjenoppta den vedtatte lisensjakten, mens Venstre tolker ordlyden dit hen at flertallet slår inn åpne dører.

Vi tror imidlertid instruksen fra Stortinget er såpass tydelig at miljøministeren vil legge flid i å finne ordvalg og tolkninger som legger til rette for en fornuftig rovdyrpolitikk, der hensynet til næringsdrift og bygdefolk flest er veid opp mot tiltak for å ivareta en bærekraftig ulvestamme. Helgesens innrømmelse fra Stortingets talerstol om at «vi har nå flere ulver i Norge enn noen gang i moderne tid», var en begynnelse.

For, som Dag Terje Andersen (Ap) betimelig minnet om i sitt innlegg: Når de fastsatte bestandsmål er nådd, skal bestanden forvaltes. Slik både folket og Stortinget vil.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder