KULTURMINISTER: Litt mer til litt fler i Trine Skei Grandes kulturbudsjett. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Kommentar

Trauste Trine

Kulturminister Trine Skei Grande (V) er en slags budsjettvinner denne gangen, med realvekst både i kroner og prosenter. Men jubelropene uteblir.

Det vil ikke komme så mange smertens hyl heller. Dels fordi kulturfeltet er vant med lite – hele budsjettkapitlet er på snaue 20 milliarder kr., ni milliarder mindre enn den ene lånegarantien til nytt sykehus på Gaustad – og dels fordi de fleste kutt og omlegginger allerede er godt kjent.

Kulturministeren har fått drøye fem milliarder ekstra å rutte med, men storparten av de pengene spises opp av NRK når lisensmodellen fases ut i løpet av neste år, og det er staten – via din og min skatteseddel – som skal betale for gildet. Den reelle økningen er derfor 850 millioner kr.

I internasjonal målestokk er det nøyaktig samme beløp som Juventus betalte Napoli for stjernespissen Gonzalo Higuaín. Men på et norsk kulturbudsjett utgjør summen, som altså er korrigert for NRK-lisensen og departementale omlegginger, hele 6,7 prosent pluss.

VGTV

Det gir nesten 100 millioner mer til frivilligheten og ytterligere styrking av momsrefusjonsordningen som i 2020 vil sende 1,7 milliarder kr tilbake til lag og foreninger. En støtte som treffer bredt og monner godt. Det betyr 30 millioner mer i mediestøtte, konkret innrettet mot mindre lokalmedier. Det betyr mer til nasjonale kulturbygg og museer, til egenproduksjon av film og dataspill, til prosjekter for ivaretakelse av det norske språk.

Og, ikke minst: 127 millioner ferske kroner til Nasjonalbiblioteket og Arkivverket. Arbeidet med å digitalisere og dermed sikre den norske kulturarven er straks i mål. Her ligger Norge helt i tet sammenlignet med andre land, noe som blant annet betyr at folk flest snart vil ha tilgang til det hele via nærmeste mobiltelefon.

les også

Ny kulturmelding

Forslaget innebærer også 24,5 millioner kroner til ulike tiltak på kulturområdet som skal stimulere til mangfold, integrering og arbeid mot fattigdom. Vekslepenger, javel, like fullt et positivt håndslag som i likhet med mange andre småposter på dette budsjettområdet gir ringvirkninger som er større enn selve utbetalingen.

Kulturkapitlet er nasjonalbudsjettets knapphullsblomst. Men selv om det plusses på, som nå, er det ganske statisk.

De store pengene er låst i bygg og infrastruktur, som teatre og museer, mens handlingsrommet for nyinvesteringer er relativt marginalt. Tilskuddsbevilgningene utgjør hele 80 prosent av Kulturdepartementets budsjett. Omtrent halvparten er øremerkede tilskudd.

les også

Bekymringen for Nasjonalmuseet

En ny post på årets kulturbudsjett er overtakelsen av ansvaret for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. De får 34 millioner kroner, en tilleggsbevilgning på ca. ti millioner, og kan stå som et bilde på Trine Skei Grandes konsoliderende budsjett: Vedlikehold og ivaretakelse av det vi har.

Ikke så dumt, det.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder