SVERIGES HØYESTE: En soldat på toppen av Kebnekaise under letingen etter vrakrester etter ulykken. Foto: MJK/FSK

Leder

Få fakta på bordet

Den tragiske ulykken da et norsk fly kjørte inn i Kebnekaises fjellvegg, kunne kanskje vært unngått.

I 2012 krasjet et Hercules-fly fra det norske luftforsvaret inn i Sveriges høyeste fjell, Kebnekaise. Fem mennesker omkom.

Hadde mannskapet visst hvor høyt fjellet var, ville de høyst trolig ikke fulgt klareringen de fikk fra tårnet om å gå ned på lavere høyde.

I en artikkel i VG på lørdag fortalte en varsler, som selv var pilot på skvadronen flyet tilhørte, om ukultur. Han hevder at skvadronen ikke fulgte reglene for planlegging av flyturer og mener ulykken kunne vært unngått.

Luftforsvarets ledelse har i intervju med VG avvist at det finnes en ukultur i organisasjonen.

les også

Kebnekaise-ulykken: Politiet lot Militærpolitiet gjøre avhør av forsvarsansatte

Men etter at VG stilte en rekke spørsmål til førstestatsadvokat Geir Fornebo i Nordland, er svaret derfra at han nå vurderer en ny gjennomgang av hele saken.

Det var Militærpolitiet (MP), som er en del av Forsvaret, som foretok avhørene i politiets etterforskning av saken. Politiet gjorde ingen egne avhør. Bare to personer ble avhørt.

Saken ble henlagt. Men politietterforskningen fremstår som tynn. Det er lite betryggende at politiet ikke gjorde et eneste selvstendig avhør i saken.

les også

Statsadvokaten vurderer å gjenoppta Kebnekaise-saken

Etterforskningen som skulle avdekke om Luftforsvaret var strafferettslig ansvarlig, ble altså i praksis satt ut til en annen avdeling i Forsvaret.

Det at de aldri avhørte varsleren, er en åpenbar svakhet. Han var selv pilot og hadde fløyet samme rute samme dag i samme type fly som ulykkesflyet. Et uferdig planleggingsgrunnlag han hadde laget for sin flight, ble dessuten overlevert ulykkescrewet.

Dette mener varsleren viser rutinesvikt og mangel på selvstendig planlegging.

I tillegg er det også flere andre som kunne vært avhørt i saken.

les også

Dødsulykkene som rystet Forsvaret

Pluss content

Vi synes derfor det er fornuftig av statsadvokaten i Nordland å be politimesteren og Generaladvokaten om en vurdering av om saken bør gjenopptas.

For vi sitter igjen med en rekke spørsmål etter at VG dykket ned i saken. Dette er spørsmål en ny etterforskning kan bringe svar på.

Og skal der være noe lærdom i dette, trenger vi å få klarhet i om Forsvarets rutiner for planlegging faktisk var gode nok.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder